Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
tma4245:2019v:pensum [2018-12-27]
torstfje
tma4245:2019v:pensum [2018-12-27] (nåværende versjon)
torstfje [Tabell]
Linje 33: Linje 33:
 Denne fremdriftsplanen angir når temaet skal behandles på forelesning. Mindre avvik fra denne planen må påregnes. Denne fremdriftsplanen angir når temaet skal behandles på forelesning. Mindre avvik fra denne planen må påregnes.
  
-^ Uke               ​^ Kapittel ​                                                                       ^ Tema                                                           ^ +^ Uke                 ​^ Kapittel ​                                                                       ^ Tema                                                           ^ 
-| 2 (07.01-11.01) | 1                                                                               | Innledning og deskriptiv statistikk. ​                          | +| 2 (07.01-11.01) ​    ​| 1                                                                               | Innledning og deskriptiv statistikk. ​                          | 
-| 3 (14.01-18.01) | 2                                                                               | Sannsynlighet (hendelser, kombinatorikk) ​                      | +| 3 (14.01-18.01) ​    ​| 2                                                                               | Sannsynlighet (hendelser, kombinatorikk) ​                      | 
-| 4 (21.01-25.01) ​ | 3                                                                               | Stokastiske variabler og sannsynlighetsfordelingerfordelinger ​ | +| 4 (21.01-25.01) ​    ​| 3                                                                               | Stokastiske variabler og sannsynlighetsfordelingerfordelinger ​ | 
-| 5 (29.01-02.02) | 4                                                                               | Forventning,​ varians og kovarians ​                             | +| 5 (28.01-01.02)     ​| 4                                                                               | Forventning,​ varians og kovarians ​                             | 
-| 6 (04.02-08.02) | 5                                                                               | Diskrete sannsynlighetsfordelinger ​                            | +| 6 (04.02-08.02) ​    ​| 5                                                                               | Diskrete sannsynlighetsfordelinger ​                            | 
-| 7 (11.02-15.02) ​ | 6.1-6.6 ​                                                                        | Kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger ​                       | +| 7 (11.02-15.02) ​    ​| 6.1-6.6 ​                                                                        | Kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger ​                       | 
-| 8 (18.02-22.02) ​ | 7, [[https://​wiki.math.ntnu.no/​_media/​tma4245/​2017v/​ordningekstrem.pdf|notat]] ​ | Funksjoner av stokastiske variabler ​                           | +| 8 (18.02-22.02) ​    ​| 7, [[https://​wiki.math.ntnu.no/​_media/​tma4245/​2017v/​ordningekstrem.pdf|notat]] ​ | Funksjoner av stokastiske variabler ​                           | 
-| 9 (25.02-02.03)  | 8.1-8.3, 9.1-9.4 ​                                                               | Parameterestimering og utvalgsfordelinger ​                     | +| 9 (25.02-01.03)     ​| 8.1-8.3, 9.1-9.4 ​                                                               | Parameterestimering og utvalgsfordelinger ​                     | 
-| 10 (04.03-08.03) ​ | 9.4-9.5, 9.14                                                                   | Sannsynlighetsmaksimeringsestimator og konfidensintervall ​     | +| 10 (04.03-08.03) ​   | 9.4-9.5, 9.14                                                                   | Sannsynlighetsmaksimeringsestimator og konfidensintervall ​     | 
-| 11 (11.03-15.03) | 6.7, 8.4-8.6, 8.8, 9.4, 9.8-9.12 ​                                               | Konfidensintervall ​                                            | +| 11 (11.03-15.03) ​   | 6.7, 8.4-8.6, 8.8, 9.4, 9.8-9.12 ​                                               | Konfidensintervall ​                                            | 
-| 12 (18.03-22.03) ​ | 9.6, 10.1-10.2 ​                                                                 | Prediksjonsintervall og innledning til hypotesetesting ​        | +| 12 (18.03-22.03) ​   | 9.6, 10.1-10.2 ​                                                                 | Prediksjonsintervall og innledning til hypotesetesting ​        | 
-| 13 (25.03-29.03) ​ | 10.3-10.9 ​                                                                      | Hypotesetesting ​                                               |+| 13 (25.03-29.03) ​   | 10.3-10.9 ​                                                                      | Hypotesetesting ​                                               |
 | 14 (01.04 - 05.04) ​ | 11                                                                              | Enkel lineær regresjon ​                                        | | 14 (01.04 - 05.04) ​ | 11                                                                              | Enkel lineær regresjon ​                                        |
-| 15 (08.04-12.04) ​ |                                                                                 | Oppsummering og avslutning ​                                    |+| 15 (08.04-12.04) ​   |                                                                                 | Oppsummering og avslutning ​                                    |
2018-12-27, Torstein Mæland Fjeldstad