Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
tma4245:2019v:parallell2 [2019-03-15]
bakke [Meldinger]
tma4245:2019v:parallell2 [2019-05-14] (nåværende versjon)
bakke [Meldinger]
Linje 9: Linje 9:
  
 ====Meldinger==== ====Meldinger====
 +
 +**14.5.2019**:​ Referansegruppa og faglærer har siste møte onsdag 15.5 kl. 10.15. Ta kontakt med et medlem hvis det er noe du vil at skal tas opp!
 +
 +**3.4.2019**:​ De siste tre forelesningene vil bli brukt til repetisjon. Send inn ønsker om tema eller oppgaver på [[bakke@math.ntnu.no|e-post]]!
  
 **5.3.2019**:​ Forelesningen fredag 15. mars flyttes til auditorium [[https://​use.mazemap.com/#​v=1&​zlevel=0.5&​left=10.4064577&​right=10.4100814&​top=63.4178123&​bottom=63.4161871&​campusid=1&​campuses=ntnu&​sharepoitype=poi&​sharepoi=38409|G1]]. **5.3.2019**:​ Forelesningen fredag 15. mars flyttes til auditorium [[https://​use.mazemap.com/#​v=1&​zlevel=0.5&​left=10.4064577&​right=10.4100814&​top=63.4178123&​bottom=63.4161871&​campusid=1&​campuses=ntnu&​sharepoitype=poi&​sharepoi=38409|G1]].
Linje 15: Linje 19:
  
 **8.1.2019**:​ Første forelesning er tirsdag 8. januar kl. 14.15–16.00 i R1. **8.1.2019**:​ Første forelesning er tirsdag 8. januar kl. 14.15–16.00 i R1.
-}+
 ====Forelesninger==== ====Forelesninger====
  
-**Tirsdag 19. mars**. Fortsetter i 10.2 (styrkefunksjon),​ 10.3 (//​p//​-verdi-tilnærmingsmåte),​ 10.4 (test av forventningsverdi)+**Fredag 12. april – siste forelesning**. Oppgave 3–4 fra eksamen 2018 vår. 
 + 
 +**Tirsdag 9. april**. Oppgave 4 fra eksamen 2018 høst, oppgave 1–2 fra eksamen 2018 vår.\\ 
 +<wrap lo><​wrap em>​[[https://​create.kahoot.it/​share/​tma4245-repetisjon-og-regresjon/​dedd2b11-1960-42d3-a77f-716b19a10a0e|Quiz 6]]</​wrap></​wrap>​ <wrap lo><​wrap lo><​wrap hi>​{{:​tma4245:​2019v:​quiz6.pdf| }}</​wrap></​wrap></​wrap>​ Kapittel 11 og repetisjon fra hele pensum 
 + 
 +**Fredag 5. april**. Repetisjon. Send inn forslag om tema eller oppgaver på [[bakke@math.ntnu.no|e-post]]! Hvis det ikke kommer noen forslag, går vi igjennom siste [[tma4245:​tema:​eksamenssett|eksamenssett]] (2018 høst) i rolig tempo så langt vi kommer. – Vi gikk igjennom oppgave 1–3 fra 2018 høst. 
 + 
 +<hidden Tidligere forelesninger>​ 
 +**Tirsdag 2. april**. 11.6 (konfidensintervall for forventet respons og prediksjonsintervall for ny respons), 11.10 (residualplott,​ normal-Q-Q-plott av residualer).\\ 
 +<wrap lo><​wrap lo><​wrap hi>​[[tma4245:​2017v:​bakke:​regr|MATLAB]]</​wrap></​wrap></​wrap>​ Lineær regresjon, med simuleringer av konfidens- og prediksjonsintervall 
 + 
 +**Fredag 29. mars**. 11.4 (fordeling av estimatorene,​ estimering av \(\sigma^2\)),​ 11.5 (inferens om regresjonskoeffisientene,​ forklaringsgrad). 
 + 
 +**Tirsdag 26. mars**. Vi starter på kapittel 11 om enkel lineær regresjon. 11.1 (innledning),​ 11.2 (enkel lineær regresjon), 11.3 (estimering av koeffisienter ved minste kvadraters metode).\\ 
 +<wrap lo><​wrap em>​[[https://​create.kahoot.it/​share/​tma4245-estimering-hypotesetesting/​c3c6aad2-b9e3-4a87-880c-f796f04da509|Quiz 5]]</​wrap></​wrap>​ <wrap lo><​wrap lo><​wrap hi>​{{:​tma4245:​2019v:​quiz5.pdf| }}</​wrap></​wrap></​wrap>​ Kapittel 9–10 
 + 
 +**Fredag 22. mars**. 10.5 (test av differanse av to forventningsverdien),​ 10.6 (valg av utvalgsstørrelse,​ 10.8 (test av binomisk andel), 10.9 (test av differanse mellom to andeler). 10.7 (grafiske metoder) overlates til selvstudium. 
 + 
 +**Tirsdag 19. mars**. Fortsetter i 10.2 (styrkefunksjon),​ 10.3 (//​p//​-verdi-tilnærmingsmåte),​ 10.4 (test av forventningsverdi)\\ 
 +<wrap lo><​wrap lo><​wrap hi>​[[tma4245:​2017v:​bakke:​teststyrke|MATLAB]]</​wrap></​wrap></​wrap>​ Styrkefunksjon (graf og simuleringer)
  
 **Fredag 15. mars**. 9.11 (estimering av differanse mellom to andeler), 9.12 (estimering av varians). Vi begynner på kapittel 10 om hypotesetesting. 10.1 (generelle begreper), 10.2 (test av hypotese inkl. eksempel med klassisk tilnærmingsmåte). **Fredag 15. mars**. 9.11 (estimering av differanse mellom to andeler), 9.12 (estimering av varians). Vi begynner på kapittel 10 om hypotesetesting. 10.1 (generelle begreper), 10.2 (test av hypotese inkl. eksempel med klassisk tilnærmingsmåte).
Linje 24: Linje 47:
 **Tirsdag 12. mars**. 9.8 (estimering av differanse mellom to forventningsverdier),​ 9.9 (parvise observasjoner),​ 9.10 (estimering av andel i populasjon). **Tirsdag 12. mars**. 9.8 (estimering av differanse mellom to forventningsverdier),​ 9.9 (parvise observasjoner),​ 9.10 (estimering av andel i populasjon).
  
-<hidden Tidligere forelesninger>​ 
 **Fredag 8. mars**. 9.5 (standardfeil for punktestimat),​ 9.14 (sannsynlighetsmaksimeringsestimering),​ 9.6 (prediksjonsintervall).\\ **Fredag 8. mars**. 9.5 (standardfeil for punktestimat),​ 9.14 (sannsynlighetsmaksimeringsestimering),​ 9.6 (prediksjonsintervall).\\
 <wrap lo><​wrap lo><​wrap hi>​[[tma4245:​2017v:​bakke:​mle|MATLAB]]</​wrap></​wrap></​wrap>​ Grafisk framstilling av sannsynlighetsmaksimeringsestimering <wrap lo><​wrap lo><​wrap hi>​[[tma4245:​2017v:​bakke:​mle|MATLAB]]</​wrap></​wrap></​wrap>​ Grafisk framstilling av sannsynlighetsmaksimeringsestimering
2019-03-15, Øyvind Bakke