Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
tma4245:2019v:parallell2 [2019-03-15]
bakke [Meldinger]
tma4245:2019v:parallell2 [2019-03-20] (nåværende versjon)
bakke [Forelesninger]
Linje 18: Linje 18:
 ====Forelesninger==== ====Forelesninger====
  
-**Tirsdag 19. mars**. ​Fortsetter i 10.(styrkefunksjon), 10.(//​p//​-verdi-tilnærmingsmåte), 10.(test av forventningsverdi)+**Fredag 22. mars**. 10.(test av differanse av to forventningsverdien), 10.(valg av utvalgsstørrelse, 10.(test av binomisk andel). 10.7 (grafiske metoder) overlates til selvstudium.
  
 +**Tirsdag 19. mars**. Fortsetter i 10.2 (styrkefunksjon),​ 10.3 (//​p//​-verdi-tilnærmingsmåte),​ 10.4 (test av forventningsverdi)\\
 +<wrap lo><​wrap lo><​wrap hi>​[[tma4245:​2017v:​bakke:​teststyrke|MATLAB]]</​wrap></​wrap></​wrap>​ Styrkefunksjon (graf og simuleringer)
 +
 +<hidden Tidligere forelesninger>​
 **Fredag 15. mars**. 9.11 (estimering av differanse mellom to andeler), 9.12 (estimering av varians). Vi begynner på kapittel 10 om hypotesetesting. 10.1 (generelle begreper), 10.2 (test av hypotese inkl. eksempel med klassisk tilnærmingsmåte). **Fredag 15. mars**. 9.11 (estimering av differanse mellom to andeler), 9.12 (estimering av varians). Vi begynner på kapittel 10 om hypotesetesting. 10.1 (generelle begreper), 10.2 (test av hypotese inkl. eksempel med klassisk tilnærmingsmåte).
  
 **Tirsdag 12. mars**. 9.8 (estimering av differanse mellom to forventningsverdier),​ 9.9 (parvise observasjoner),​ 9.10 (estimering av andel i populasjon). **Tirsdag 12. mars**. 9.8 (estimering av differanse mellom to forventningsverdier),​ 9.9 (parvise observasjoner),​ 9.10 (estimering av andel i populasjon).
  
-<hidden Tidligere forelesninger>​ 
 **Fredag 8. mars**. 9.5 (standardfeil for punktestimat),​ 9.14 (sannsynlighetsmaksimeringsestimering),​ 9.6 (prediksjonsintervall).\\ **Fredag 8. mars**. 9.5 (standardfeil for punktestimat),​ 9.14 (sannsynlighetsmaksimeringsestimering),​ 9.6 (prediksjonsintervall).\\
 <wrap lo><​wrap lo><​wrap hi>​[[tma4245:​2017v:​bakke:​mle|MATLAB]]</​wrap></​wrap></​wrap>​ Grafisk framstilling av sannsynlighetsmaksimeringsestimering <wrap lo><​wrap lo><​wrap hi>​[[tma4245:​2017v:​bakke:​mle|MATLAB]]</​wrap></​wrap></​wrap>​ Grafisk framstilling av sannsynlighetsmaksimeringsestimering
2019-03-15, Øyvind Bakke