Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
tma4245:2019v:parallell1 [2019-01-14]
torstfje
tma4245:2019v:parallell1 [2019-01-24] (nåværende versjon)
torstfje
Linje 13: Linje 13:
  
 Referansegruppe:​ Referansegruppe:​
-  * Anne Eiken, annewei@studntnu.no (MTTK)+  * Anne Eiken, annewei@stud.ntnu.no (MTTK)
   * Lena Haraldseid, lenakh@stud.ntnu.no (MTELSYS)   * Lena Haraldseid, lenakh@stud.ntnu.no (MTELSYS)
   * Magnus Haugmoen Handegard, magnuhh@stud.ntnu.no (MTFYMA)   * Magnus Haugmoen Handegard, magnuhh@stud.ntnu.no (MTFYMA)
Linje 19: Linje 19:
 ==== Forelesningslogg (i omvend kronologisk rekkefølge) ==== ==== Forelesningslogg (i omvend kronologisk rekkefølge) ====
 ^ Dato  ^ Kapittel ​                                          ^ Foiler ​                           ^ Kommentar ​                                                                                                                                                                                      ^ ^ Dato  ^ Kapittel ​                                          ^ Foiler ​                           ^ Kommentar ​                                                                                                                                                                                      ^
 +| 24.01  | 3.4 (simultanfordeling) ​  ​| ​ {{http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Foiler/​24012019.pdf|Simultanfordeling}} |             ​|  ​
 +| 21.01  | 3.1-3.3 (stokastiske variablar, diskrete og kontinuerlege fordelingar) ​  ​| ​ {{http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Foiler/​21012019.pdf|Fordelingar}} |             ​|  ​
 +| 17.01  | 2.7 (uavhengighet,​ Bayes' regel) ​  ​| ​ {{http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Foiler/​17012019.pdf|Bayes}} |             ​|  ​
 | 14.01  | 2.3, 2.6 (teljereglar,​ betinga sannsyn) ​  ​| ​ {{http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Foiler/​14012019.pdf|Teljereglar}} |             ​|  ​ | 14.01  | 2.3, 2.6 (teljereglar,​ betinga sannsyn) ​  ​| ​ {{http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Foiler/​14012019.pdf|Teljereglar}} |             ​|  ​
 | 10.01  | 2.2, 2.4, 2.5 (hendingar, sannsyn, additive reglar) ​  ​| ​ {{http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Foiler/​100119.pdf|Sannsyn}} |             ​|  ​ | 10.01  | 2.2, 2.4, 2.5 (hendingar, sannsyn, additive reglar) ​  ​| ​ {{http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Foiler/​100119.pdf|Sannsyn}} |             ​|  ​
 | 07.01  | 1, 2.1 (introduksjon,​ deskriptiv statistikk, utfallsrom) ​  ​| ​ {{http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Foiler/​07012019.pdf|Introduksjon}} |             ​| ​                                                                                                                                                                                               ​ | 07.01  | 1, 2.1 (introduksjon,​ deskriptiv statistikk, utfallsrom) ​  ​| ​ {{http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Foiler/​07012019.pdf|Introduksjon}} |             ​| ​                                                                                                                                                                                               ​
2019-01-14, Torstein Mæland Fjeldstad