Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
tma4245:2019v:parallell1 [2019-01-14]
torstfje
tma4245:2019v:parallell1 [2019-05-29] (nåværende versjon)
torstfje
Linje 2: Linje 2:
 ====== Parallell 1: Forelesninger for BFY, MLREAL, MTELSYS, MTFYMA, MTTK  ====== ====== Parallell 1: Forelesninger for BFY, MLREAL, MTELSYS, MTFYMA, MTTK  ======
  
-<WRAP center round tip 100%> 
- 
-</​WRAP>​ 
  
  
Linje 13: Linje 10:
  
 Referansegruppe:​ Referansegruppe:​
-  * Anne Eiken, annewei@studntnu.no (MTTK)+  * Anne Eiken, annewei@stud.ntnu.no (MTTK)
   * Lena Haraldseid, lenakh@stud.ntnu.no (MTELSYS)   * Lena Haraldseid, lenakh@stud.ntnu.no (MTELSYS)
   * Magnus Haugmoen Handegard, magnuhh@stud.ntnu.no (MTFYMA)   * Magnus Haugmoen Handegard, magnuhh@stud.ntnu.no (MTFYMA)
 +
 +Referat referansegruppemøte 04.02.2019: {{ :​tma4245:​2019v:​referat_referansegruppemote_04.02.19.docx |Referat}}
 +
 +Referat referansegruppemøte 19.03.2019: {{ :​tma4245:​2019v:​referansegruppemote_13.03.2019.pdf |Referat}}
 +
 +Referat referansegruppemøte 04.04.2019: {{ :​tma4245:​2019v:​referansegruppemote_referat_3.docx |Referat}}
  
 ==== Forelesningslogg (i omvend kronologisk rekkefølge) ==== ==== Forelesningslogg (i omvend kronologisk rekkefølge) ====
 ^ Dato  ^ Kapittel ​                                          ^ Foiler ​                           ^ Kommentar ​                                                                                                                                                                                      ^ ^ Dato  ^ Kapittel ​                                          ^ Foiler ​                           ^ Kommentar ​                                                                                                                                                                                      ^
 +| 11.04 |Eksamensoppgåver |  {{http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Foiler/​11042019.pdf|Eksamensoppgåver}} |             |
 +| 08.04 |Oppsummering (sjå gjerne tabell 10.3 på side 370 i læreboka) |  {{http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Foiler/​08042019.pdf|Oppsummering}} |             |
 +| 04.04  |11.4-11.6 (prediksjonsintervall lineær regresjon) ​ |  {{http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Foiler/​04042019.pdf|Prediksjonsintervall}} |             |
 +| 01.04  |11.4-11.5 (lineær regresjon) ​ |  {{http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Foiler/​01042019.pdf|Lineær regresjon}} |             |
 +| 28.03  |11.1-11.3 (lineær regresjon) ​ |  {{http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Foiler/​28032019.pdf|Lineær regresjon}} |             |
 +| 25.03  |10.3, 10.6 (hypotesetesting) ​ |  {{http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Foiler/​25032019.pdf|Hypotesetesting}} |             |
 +| 21.03  | 10 (hypotesetesting) ​ |  Vikar |             |
 +| 18.03  | 9.8, 10.1-10.2 (to-utval, hypotesetesting) ​ |  {{http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Foiler/​18032019.pdf|Hypotesetesting}} |             |
 +| 14.03  | 9.6, 9.10, 9.12 (prediksjonsintervall,​ konfidensintervall for p og sigma2) ​ |  {{http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Foiler/​14032019.pdf|Prediksjonsintervall}} |             |
 +| 11.03  | 6.7, 8.6 (Kjikvadrat- og t-fordelinga) ​  ​| ​ {{http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Foiler/​11032019.pdf|t-fordeling}} |             |
 +| 07.03  | 9.4 (Konfidensintervall) ​  ​| ​ {{http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Foiler/​07032019.pdf|Konfidensintervall}} |             |
 +| 04.03  | 9.14, 9.3-9.4 (SME, konfidensintervall) ​  ​| ​ {{http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Foiler/​04032019.pdf|SME}} |             |
 +| 28.02  | 8.5, 9.1-9.3, 9.14 (Estimatorar) ​  ​| ​ {{http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Foiler/​28022019.pdf|Estimatorar}} |             |
 +| 25.02  | 8.1-8.3 (observatorar og utvalsfordeling) ​  ​| ​ {{http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Foiler/​25022019.pdf|Observator}} |             |
 +| 21.02  | 7.3 (momentgenererande funksjon, ordningsvariable) ​  ​| ​ {{http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Foiler/​21022019.pdf|Ordningsvariable}} |             |
 +| 18.02  | 7.1 - 7.2 (transformasjonsformelen,​ momentgenererande funksjon) ​  ​| ​ {{http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Foiler/​18022019.pdf|Transformasjonsformelen}} |             |
 +| 14.02  | 6.5-6.6 (normalapproksimasjon til binomisk og eksponentialfordelinga) ​  ​| ​ {{http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Foiler/​14022019.pdf|Eksponentialfordeling}} |             |
 +| 11.02  | 6.1-6.4 (uniform- og normalfordelinga) ​  ​| ​ {{http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Foiler/​11022019.pdf|Normalfordeling}} |             |
 +| 07.02  | 5.4-5.5 (negativ binomisk fordeling og Poissonfordeling ​  ​| ​ {{http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Foiler/​07022019.pdf|Poissonfordeling}} |    {{http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Foiler/​forventning_varians_poisson.pdf|Forventning og varians Poisson}} ​        |
 +| 04.02  | 5.2-5.3 (binomisk, multinomisk og hypergeometrisk fordeling ​  ​| ​ {{http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Foiler/​04022019.pdf|Binomisk fordeling}} |             |
 +| 31.01  | 4.2 (varians og kovarians) ​  ​| ​ {{http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Foiler/​310119.pdf|Varians}} |             |
 +| 28.01  | 4.1 (forventningsverdi) ​  ​| ​ {{http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Foiler/​28012019.pdf|Forventningsverdi}} |             ​|  ​
 +| 24.01  | 3.4 (simultanfordeling) ​  ​| ​ {{http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Foiler/​24012019.pdf|Simultanfordeling}} |             ​|  ​
 +| 21.01  | 3.1-3.3 (stokastiske variablar, diskrete og kontinuerlege fordelingar) ​  ​| ​ {{http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Foiler/​21012019.pdf|Fordelingar}} |             ​|  ​
 +| 17.01  | 2.7 (uavhengighet,​ Bayes' regel) ​  ​| ​ {{http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Foiler/​17012019.pdf|Bayes}} |             ​|  ​
 | 14.01  | 2.3, 2.6 (teljereglar,​ betinga sannsyn) ​  ​| ​ {{http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Foiler/​14012019.pdf|Teljereglar}} |             ​|  ​ | 14.01  | 2.3, 2.6 (teljereglar,​ betinga sannsyn) ​  ​| ​ {{http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Foiler/​14012019.pdf|Teljereglar}} |             ​|  ​
 | 10.01  | 2.2, 2.4, 2.5 (hendingar, sannsyn, additive reglar) ​  ​| ​ {{http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Foiler/​100119.pdf|Sannsyn}} |             ​|  ​ | 10.01  | 2.2, 2.4, 2.5 (hendingar, sannsyn, additive reglar) ​  ​| ​ {{http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Foiler/​100119.pdf|Sannsyn}} |             ​|  ​
 | 07.01  | 1, 2.1 (introduksjon,​ deskriptiv statistikk, utfallsrom) ​  ​| ​ {{http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Foiler/​07012019.pdf|Introduksjon}} |             ​| ​                                                                                                                                                                                               ​ | 07.01  | 1, 2.1 (introduksjon,​ deskriptiv statistikk, utfallsrom) ​  ​| ​ {{http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Foiler/​07012019.pdf|Introduksjon}} |             ​| ​                                                                                                                                                                                               ​
2019-01-14, Torstein Mæland Fjeldstad