Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
tma4245:2019v:ovinger [2019-04-01]
olebf
tma4245:2019v:ovinger [2019-04-04] (nåværende versjon)
olebf
Linje 56: Linje 56:
 |  13      | Prediksjonsintervall og hypotesetestingssituasjonen ​                 | [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|MapleTA 10]]\\ Frist: \\ Fredag 29.03 \\ Kl. 17:00                                                                                                                 | {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​anb10-oppg-b.pdf|Oppgaver}}\\ ​ {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​anb10-lsf-b.pdf|Løsningsforslag}} ​  | :::                                                                                                                                                                                                           | - [[:​tma4245:​tema:​begreper:​confidenceinterval|Konfidens- og prediksjonsintervall]]\\ - [[:​tma4245:​tema:​regler:​confidenceinterval|Regneprosedyrer for konfidens- og prediksjonsintervall]] ​      | - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​a0dbe0fd0b3f4921827ecbd8bf0fe5821d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Standardisering og konfidensintervall]] ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | |  13      | Prediksjonsintervall og hypotesetestingssituasjonen ​                 | [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|MapleTA 10]]\\ Frist: \\ Fredag 29.03 \\ Kl. 17:00                                                                                                                 | {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​anb10-oppg-b.pdf|Oppgaver}}\\ ​ {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​anb10-lsf-b.pdf|Løsningsforslag}} ​  | :::                                                                                                                                                                                                           | - [[:​tma4245:​tema:​begreper:​confidenceinterval|Konfidens- og prediksjonsintervall]]\\ - [[:​tma4245:​tema:​regler:​confidenceinterval|Regneprosedyrer for konfidens- og prediksjonsintervall]] ​      | - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​a0dbe0fd0b3f4921827ecbd8bf0fe5821d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Standardisering og konfidensintervall]] ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
 |  14      | Hypotesetesting ​                                                     | [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|MapleTA 11]]\\ Frist: \\ Fredag 05.04 \\ Kl. 17:00                                                                                                        | {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​anb11-oppg-b.pdf|Oppgaver}}\\ ​ {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​anb11-lsf-b.pdf|Løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                      | **Skriftlig innlevering 6** \\ **Blokk 2** \\ {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Innleveringer/​inn6-oppg-b.pdf|Oppgaver}} \\ Frist: \\ Fredag 12.04 \\ Kl. 17:00 \\ \\  Øvingen leveres i [[https://​ntnu.blackboard.com/​webapps/​blackboard/​execute/​modulepage/​view?​course_id=_6524_1&​cmp_tab_id=_21751_1&​editMode=true&​mode=cpview| Blackboard]]. ​                                                                                                         | - [[:​tma4245:​tema:​begreper:​hypothesis|Hypotesetesting]] ​                                                                                                                                        | - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​db2a95101ab041ddbe0274a5016025501d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Hypotesetest og forkastningsområde]]\\ - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​3d437740a70f41559c875573ff400d671d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Hypotesetest og p-verdi]]\\ - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​0b0c56cbe5234b338b6c5c252e4adc8c1d|Teststyrke]] ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | |  14      | Hypotesetesting ​                                                     | [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|MapleTA 11]]\\ Frist: \\ Fredag 05.04 \\ Kl. 17:00                                                                                                        | {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​anb11-oppg-b.pdf|Oppgaver}}\\ ​ {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​anb11-lsf-b.pdf|Løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                      | **Skriftlig innlevering 6** \\ **Blokk 2** \\ {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Innleveringer/​inn6-oppg-b.pdf|Oppgaver}} \\ Frist: \\ Fredag 12.04 \\ Kl. 17:00 \\ \\  Øvingen leveres i [[https://​ntnu.blackboard.com/​webapps/​blackboard/​execute/​modulepage/​view?​course_id=_6524_1&​cmp_tab_id=_21751_1&​editMode=true&​mode=cpview| Blackboard]]. ​                                                                                                         | - [[:​tma4245:​tema:​begreper:​hypothesis|Hypotesetesting]] ​                                                                                                                                        | - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​db2a95101ab041ddbe0274a5016025501d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Hypotesetest og forkastningsområde]]\\ - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​3d437740a70f41559c875573ff400d671d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Hypotesetest og p-verdi]]\\ - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​0b0c56cbe5234b338b6c5c252e4adc8c1d|Teststyrke]] ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
-|  15      | Enkel lineær regresjon ​                                              | [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|MapleTA 12]]\\ Frist: \\ Fredag 12.04 \\ Kl. 17:00                                                                                                            |                                                                         ​| :::                                                                                                                                                                                                           | - [[:​tma4245:​tema:​begreper:​regression|Enkel lineær regresjon]] ​                                                                                                                                 | - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​2e9a209c58874e75bd47e3c5e0b7b4e81d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Enkel lineær regresjon: Stigningstallet]] ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |+|  15      | Enkel lineær regresjon ​                                              | [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|MapleTA 12]]\\ Frist: \\ Fredag 12.04 \\ Kl. 17:00                                                                                                            | {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​anb12-oppg-b.pdf|Oppgaver}}\\ ​ {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​anb12-lsf-b.pdf|Løsningsforslag}} ​                                                                          | :::                                                                                                                                                                                                           | - [[:​tma4245:​tema:​begreper:​regression|Enkel lineær regresjon]] ​                                                                                                                                 | - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​2e9a209c58874e75bd47e3c5e0b7b4e81d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Enkel lineær regresjon: Stigningstallet]] ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
  
  
2019-04-04, Ole Bernhard Forberg