TMA4245 Statistikk våren 2017

 • Ei løsningsskisse til dagens eksamen blir lagt i tabellen med gamle eksamenssett når eksamen er avsluttet for alle studenter. Merk at løsningsskissa ikke er kvalitetssikret i like stor grad som eksamenssettet. Dersom du finner trykkfeil/regnefeil/logiske feil i løsningsskissa kan du gjerne beskrive dette så presist som mulig i en epost til haakon [dot] tjelmeland [at] ntnu [dot] no.
 • Vi kan ikke garantere at innlegg på diskusjonsforumet etter tirsdag 23.05 kl. 15:00 blir besvart.
 • Etter forespørsel har vi nå opprettet et diskusjonsforum på Itslearning. Her kan dere stille (kortere) faglige spørsmål som andre studenter og øvingslærere kan svare på. Vi kan dessverre ikke garantere at alle vil få svar fra øvingslærere innen rimelig tid. Vi vil derfor oppfordre alle til å benytte spørretimer før eksamen for spørsmål.
 • Siste ordinære statistikklab er nå ferdig, se her for en oversikt over spørretimer før eksamen.
 • Det er opprettet en egen underside med praktisk informasjon om eksamen. Tid og rom for spørretimer før eksamen er nå fastsatt, se her for en oversikt.
 • Vi ber om at alle svarer på spørreundersøkelsen om TMA4245. Deres tilbakemeldinger er særdeles viktige for at vi skal kunne utvikle og forbedre undervisningen i TMA4245 Statistikk.
 • Vi gjør oppmerksom på at S-pooled (ukjent men lik varians i to-utval) IKKE er pensum inneværende semester. Dette er byttet ut med ukjent og ulik varians (kap 9.8 avsnitt "Unknown and Unequal Variances").
 • Institutt for psykologi gjennomfører for tiden en nettbasert spørreundersøkelse om folks oppfatninger om utroskap og sjalusi. Dersom du ønsker å svare på undersøkelsen finner du mer info her.

Ukens aktivitet (onsdag 19.004 - tirsdag 25.04)

 • Den siste uken vil bli brukt til repetisjon.
 • Maple TA øving 12 har frist tirsdag 25.04 kl. 12:00.
 • Skriftlig innlevering 4 har frist fredag 28.04 kl. 12:00.


2017-05-25, Håkon Tjelmeland