TMA4245 Statistikk våren 2017

Maple TA er nylig oppdatert til en nyere versjon og enkelte opplever derfor at ikke alt vises som det skal. Vi anbefaler derfor at du sletter nettleser-cache og prøver på nytt.


Øvingsopplegg

Øvingsopplegget består av ukentlige elektroniske (Maple TA) øvinger, ukentlige anbefalte oppgaver og månedlige skriftlige innleveringer, og veiledes i statistikklabben.

Det deles ut løsningsforslag til de anbefalte øvingene, men ikke til de skriftlige. Filosofien (som er den samme som vi bruker i Matematikk 1 og 2) er at vi lager gjennomarbeidede løsningsforslag til de anbefalte øvingene (som skal danne grunnlaget for de skriftlige) og så får man grundige kommentarer fra studass på de skriftlige øvingene. Både skriftlige og anbefalte øvinger er nesten bare tidligere eksamensoppgaver, og det ligger ute en mengde eksamensoppgaver med løsningsforslag i tekst og bilder (se Eksamenssett i venstremargen).

Krav til godkjent øvingsopplegget

Eletronisk (Maple TA) øving

4 godkjente øvinger fra blokk 1
4 godkjente øvinger fra blokk 2

Skriftlige øvinger

1 godkjent innlevering fra blokk 1
1 godkjent innlevering fra blokk 2

Du er selv ansvarlig for å holde orden på om du har nok godkjente øvinger. Du finner en oversikt i ovsys.

Statistikklab

Alle øvinger veiledes i statistikklaben. Fra og med andre forelesningsuke har denne følgende åpningstider.

Mandag Onsdag Torsdag
12:15 - 16:00 12:15 - 16:00 12:15 - 16:00*
S3 S2 S2

* Torsdag 09.02 er statistikklab i R54 fra 12:15 til 14:00 og i S2 fra 14:00 til 16:00.

Alle er hjertelig velkommen når som helst i statistikklabens åpningstider. Der kan du få hjelp til øvingene – og svar på spørsmål til pensum – av studentassistenter og minst en doktorgradsstudent (stipendiat) i statistikk.

Uke Tema for øvingene Kap. Relaterte temasider Elektroniske (Maple TA) øvinger Anbefalte oppgaver / oppgavevideoer Skriftlige øvinger
Blokk 1
3 Dataanalyse 1 - Deskriptiv statistikk. Maple TA 1
Frist:
Fredag 20.01.2017
Kl: 23:59
Merk: ny frist grunnet tekniske problem
Hint
Oppgaver
bodo.txt
tma42404245.txt
trondheim.txt
tynset.txt
Løsningsforslag
Løsningsforslag oppgave 1, screencast (video)
Innlevering 1,
Blokk 1
Innlevering 1
levetider.txt
Frist:
Fredag 03.02
Kl. 12:00
4 Sannsynlighet 2 - Hendelser og sannsynlighet.
- Kombinatorikk.
- Regneregler for sannsynlighet.
Maple TA 2
Frist:
Fredag 27.01.2017
Kl: 12:00
Hint
Oppgaver
Løsningsforslag
5 Stokastiske variabler, fordelinger 3 - Stokastiske variabler og sannsynlighetsfordelingerfordelinger.
- Regneregler for sannsynlighetsfordelinger.
Maple TA 3
Frist:
Fredag 03.02.2017
Kl: 12:00
Hint
Oppgaver
Løsningsforslag
data30.txt
data300.txt
6 Forventning, varians og kovarians 4 - Forventing og varians.
- Regneregler for forventning og varians.
Maple TA 4
Frist:
Fredag 10.02.2017
Kl: 12:00
Hint
Oppgaver
Løsningsforslag
Innlevering 2,
Blokk 1

Oppgaver
aksjekurser.txt
Frist:
Fredag 24.02
Kl. 12:00
7 Viktige diskrete fordelinger 5 -Viktige diskrete sannsynlighetsfordelinger. Maple TA 5
Frist:
Fredag 17.02.2017
Kl: 12:00
Hint
Oppgaver
Løsningsforslag
8 Viktige kontinuerlige fordelinger 6 - Viktige kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger. Maple TA 6
Frist:
Fredag 24.02.2017
Kl: 12:00
Hint
Oppgaver
Løsningsforslag
Blokk 2
10 Funksjoner av stokastiske variabler, ordningsvariabler 7 - notat om ordningsvariabler
- Funksjoner av stokastiske variabler
- Regneregler funksjoner av stokastiske variabler
- Temavideo: Transformasjoner
Maple TA 7
Frist:
Fredag 10.03.2017
Kl: 12:00
Hint
Oppgaver
Løsningsforslag
Innlevering 1,
Blokk 2
Oppgaver
Frist:
Fredag 24.03.2017
Kl: 12:00
11 Utvalgsfordelinger, estimering 8,9, 6.7 - Parameterestimering.
- Regneregler parameterestimering
-Estimatorer
-Evaluering av estimatorer
Maple TA 8
Frist:
Fredag 17.03.2017
Kl: 12:00
Hint
Oppgaver
Løsningsforslag
SGT.m
12 Konfidens- og prediksjonsintervall 9 - Konfidens- og prediksjonsintervall
Regneregler konfidens- og prediksjonsintervall
Maple TA 9
Frist:
Fredag 24.03.2017
Kl: 12:00
Hint
Oppgaver
Løsningsforslag
run_confds.m
confds.m
pH.txt
13 Konfidens- og prediksjonsintervall 9 Maple TA 10
Frist:
Fredag 31.03.2017
Kl: 12:00
Hint
Oppgaver
Løsningsforslag
levetider.txt
14 Hypotesetester 10 Maple TA 11
Frist:
Fredag 07.04.2017
Kl: 12:00
Hint
Oppgaver
Løsningsforslag
Innlevering 2,
Blokk 2
Oppgaver
taxi.txt
Frist:
Fredag 28.04.2017
Kl: 12:00
16-17 Lineær regresjon 11 Maple TA 12
Frist:
Tirsdag 25.04.2017
Kl: 12:00
Hint
Oppgaver
Løsningsforslag
anb12.txt
2017-04-18, Torstein Mæland Fjeldstad