Normalplott og normal-Q-Q-plott

Tegner empirisk pdf, normal-Q-Q-plott og normalplott for simulerte normalfordelte eller eksponentielt fordelte variabler. Kopier alt, og lim inn i MATLAB gjentatte ganger for flere simuleringer.

% Empirisk cdf og cdf for standardnormalfordeling
x=normrnd(0,1,1,100);
%x=exprnd(1,1,100); % Prøv også med denne etterpå!
subplot(1,3,1)
hold off
cdfplot(x)
axis([-3 3 0 1])
hold on
plot(-3:.01:3,normcdf(-3:.01:3),'color','r')
 
% Normalkvantil-kvantilplott
subplot(1,3,2)
qqplot(x)
 
% Normalplott
subplot(1,3,3)
normplot(x)
2017-03-01, Øyvind Bakke