TMA4245 Statistikk, våren 2016

Parallell 3 (MLREAL, MTFYMA, ÅMASTAT)

Matlabfunksjon: Simulere utdeling av n kort

function [S,H,K,R] = kortspill1(n)
%
% Simulerer utdeling av n kort til en spiller fra en vanlig kortstokk med 
% 52 kort.
%
% INPUT PARAMETERS
%  n: antall kort som deles ut
% OUTPUT PARAMETERS
%  S: vektor av 0/1 av lengde 14. S(1) er alltid lik 0, for k > 1 er
%   S(k) lik 1 hvis og bare hvis spilleren får utdelt spar nummer k.
%  H: tilsvarende som S, men for hjerter
%  K: tilsvarende som S, men for kløver
%  R: tilsvarende som S, men for ruter
 
S = zeros(14,1);
H = zeros(14,1);
K = zeros(14,1);
R = zeros(14,1);
 
if (n <= 52) % funksjonen fungerer ikke for n > 52
 
 for (i = 1:n)
  funnet = 0;
  while (funnet == 0) 
   farge = unidrnd(4,1,1);
   verdi = 1 + unidrnd(13,1,1);
   if (farge == 1)
    if (S(verdi) == 0)
     funnet = 1;
     S(verdi) = 1;
    end
   elseif (farge == 2)
    if (H(verdi) == 0)
     funnet = 1;
     H(verdi) = 1;
    end
   elseif (farge == 3)
    if (K(verdi) == 0)
     funnet = 1;
     K(verdi) = 1;
    end
   else
    if (R(verdi) == 0)
     funnet = 1;
     R(verdi) = 1;
    end
   end
  end % while-løkke
 end % for-løkke
end % if-statement
2016-03-15, Håkon Tjelmeland