TMA4245 Statistikk, våren 2016

Parallell 3 (MLREAL, MTFYMA, ÅMASTAT)

Matlabfunksjon: Estimerer sannsynligheten for nøyaktig \(k\) billedkort når man får \(n\) billedkort utdelt

function p = billedkort1(n,m)
%
% For k=0:16, estimerer sannsynligheten for å få k billedkort når man 
% får utdelt n kort fra en vanlig kortstokk. Dette gjøres ved å 
% simulere utdelingen m ganger og beregne andel av gangene man får
% nøyaktig k billedkort.
%
% INPUT PARAMETERS
%   n: antall kort som deles ut
%   m: antall simuleringer
% OUTPUT PARAMETERS
%   p: vektor av lengde 17 der p[k+1] er andel av simuleringene hvor man får
%      nøyaktig k billedkort
 
p = zeros(17,1);
for (i = 1:m)
  [S,H,K,R] = kortspill1(n);
  antall = sum(S(11:14)) + sum(H(11:14)) + sum(K(11:14)) + sum(R(11:14));
  p(antall+1) = p(antall+1) + 1;
end
 
p = p / m;
2016-03-15, Håkon Tjelmeland