TMA4245 Statistikk, våren 2016

Parallell 3 (MLREAL, MTFYMA, ÅMASTAT)

Matlabfunksjon: Regner ut og plotter sanns. for antall billedkort

n = 10;   % antall kort som blir utdelt til hver spiller
r = 0;   % antall billedkort jeg får
 
% beregner og plotter ubetingede sannsynligheter
 
pp = zeros(17,1);
for (k=0:16)
 if (n - k >= 0)
  pp(k+1) = nchoosek(16,k) * nchoosek(36,n-k) / nchoosek(52,n);
 else
  pp(k+1) = 0.0;
 end
end
plot(0:(length(pp)-1),pp,'r*');
hold on;
pause 
 
% beregner og plotter så tilhørende betingede sannsynligheter
 
ppp = zeros(17,1);
for (k=0:16)
 if (16-r-k >= 0 && n-k >= 0)
  m = factorial(52) / (factorial(n) * factorial(n) * factorial(52-n-n));
  g1 = factorial(16) / (factorial(r) * factorial(k) * factorial(16-r-k));
  g2 = factorial(36) / (factorial(n-r) * factorial(n-k) * factorial(36-(n-r)-(n-k)));
  ppp(k+1) = (g1 * g2) / m;
 else
  ppp(k+1) = 0.0;
 end
end
plot(0:(length(ppp)-1),ppp / pp(r+1),'*');
 
[[0:16]' pp ppp/pp(r+1)]
 
hold off;
2016-03-15, Håkon Tjelmeland