TMA4245 Statistikk, våren 2016

Parallell 3 (MLREAL, MTFYMA, ÅMASTAT)

Matlabfunksjon: Estimerer og plotter antall billedkort

n = 10;    % antall kort som blir utdelt
m = 1000;  % antall simuleringer
 
p = billedkort1(n,m);
plot(0:(length(p)-1),p,'o');
hold on;
pause
 
p = billedkort1(n,m);
plot(0:(length(p)-1),p,'ro');
pause
 
p = billedkort1(n,m);
plot(0:(length(p)-1),p,'go');
pause
 
% beregner og plotter så tilhørende eksakte sannsynligheter
 
pp = zeros(17,1);
for (k=0:16)
  if (n - k >= 0)
    pp(k+1) = nchoosek(16,k) * nchoosek(36,n-k) / nchoosek(52,n);
  else
    pp(k+1) = 0.0;
  end
end
plot(0:(length(pp)-1),pp,'*');
 
[[0:16]' pp]
 
hold off;
2016-03-15, Håkon Tjelmeland