TMA4245 Statistikk våren 2015

Forelesninger

TMA4245 Statistikk foreleses i fire paralleller. Du finner informasjon om de ulike parallellene, inkludert informasjon om tid og sted for forelesninger og hvilken parallell som er ment for de ulike studieprogrammene, under Paralleller i menyen til venstre.

Øvinger

Det er obligatoriske øvinger i TMA4245 Statistikk. Generell informasjon om øvingsopplegget, inkludert gruppeinndeling og tid og sted for øvingsveiledning og øvingsinnlevering, finner du under Øvingsopplegg i menyen til venstre. Øvingsoppgavene finner du under Øvingsoppgaver i samme meny.

Administrative spørsmål

Dersom du har et spørsmål ber vi om at du først sjekker om du finner svar under Ofte stilte spørsmål i menyen til venstre. Hvis du ikke finner svar der kan du kontakte øvingslærer dersom ditt spørsmål er relatert til øvingsopplegget, eller faglærer for din parallell dersom du har et spørsmål som ikke er relatert til øvingsopplegget. Dersom du enda ikke hører til en parallell kan du kontakte koordinator for emnet. Epostadresser finner du under Kontaktinformasjon i menyen til venstre.

Faglige spørsmål

Faglærerne for de ulike parallellene har ulike ønsker når det gjelder faglige spørsmål. Hører du til parallell 1, 2 eller 4 ber vi om at du avstår fra å sende faglige spørsmål på epost. Still heller ditt faglige spørsmål på forelesning (i pausa eller etter en forelesning) eller i en øvingstime. Hører du til parallell 3 ber vi derimot om at du avstår fra å stille faglige spørsmål i forelesning, men heller sender slike spørsmål på epost til faglærer for denne parallellen. Også i parallell 3 kan du selvfølgelig stille faglige spørsmål i øvingstimene.

Fellesmeldinger

Her ligger meldinger som gjelder for alle parallellene. Se også meldinger for din parallell.

 • 05.06.2015: Oppgavetekster og tilhørende foreløpig løsningsskisse for dagens eksamen kan dere nå finne på siden med tidligere eksamensoppgaver.
 • 01.06.2015: En liten presisering angående tillatte hjelpemidler til eksamen: "Tabeller og formler i statistikk" finnes ugitt både av Tapir forlag og Fagbokforlaget. Disse er identiske, og dere kan selvfølgelig ta med den utgaven dere måtte ønske.
 • 26.05.2015: Det blir "spørredager før eksamen" på mandag 1. juni kl. 11.00-15.00 i rom S1, og på onsdag 3. juni kl 11.00-15.00 i rom S4. Velkommen!
 • 27.04.2015: Det vil bli arrangert "spørredager før eksamen" på mandag 1. juni og onsdag 3. juni, sannsynligvis fra klokka 10.00 til 14.00 begge dager. Mer informasjon om nøyaktig tid og sted vil kommer her når tiden nærmer seg.
 • 27.04.2015: Tillatte hjelpemidler på eksamen vil i år være de samme som forrige år, dvs.
  • Et stemplet gult A5-ark med egne håndskrevne notater (et slikt ark fås utdelt på instituttkontoret for Institutt for matematiske fag, 7. etasje, sentralbygg 2). På dette arket kan dere skrive hva dere vil og på begge sider, men det understrekes at det er kun tillatt å ha med et slikt ark på eksamen.
  • Bestemt enkel kalkulator ifølge NTNUs generelle regler.
  • Tabeller og formler i statistikk,
  • Matematisk formelsamling (K. Rottmann).
 • 22.04.2015: Løsningsskisser for tidligere eksamenssett er nå lagt tilgjengelig sammen med oppgavesettene på http://www.math.ntnu.no/~haakont/grunnkurs.
 • 09.03.2015: For å løse oppgave 5c) i øving 8 må man benytte transformasjonsformelen for to stokastiske variabler. Da dette ikke er med i pensum i år kreves det ikke at dere gjøre oppgave 5c) for å få denne øvingen godkjent. Dette punktet ble med i øvingen ved en feiltagelse.
 • 16.02.2015: Øvingsoppleggets blokk I er utvidet fra seks til syv øvinger. Ekstraøving 1 teller likt med de ordinære øvingene i blokk I, slik at det reelle kravet for godkjenning av blokk I blir 4 av 7 godkjente øvinger. Ekstraøving 1 veiledes i uke 9 (23.-27. februar).
 • 13.01.2015: Merk at frister for innlevering av øvinger er blitt litt endret. Innleveringsfristene er nå satt til tre døgn etter øvingsveiledning, unntatt for grupper som etter denne regelen ville fått frist i helga. For slike grupper har vi satt firsten på mandagen etter. Du finner din innleveringsfrist under Øvingsopplegg i menyen til venstre.
 • 19.12.2014: På denne hjemmesiden finner du informasjon om organiseringen av TMA4245 Statistikk. Foreløpig kan informasjonen være noe mangelfull, men dette vil bli ordnet innen undervisningen starter mandag 5.januar 2015.
2015-06-05, Håkon Tjelmeland