TMA4245 Statistikk, Vår 2014

Vårens eksamen:

Emnet foreleses i fire paralleller:

Koordinator for emnet: Ingelin Steinsland (ingelins [at] math [dot] ntnu [dot] no)

Øvingslærer for alle parallellene: Kari Krizak Halle (kari [dot] k [dot] halle [at] math [dot] ntnu [dot] no)

Lærebok: Walpole, Myers, Myers and Ye: Probability and Statistics (9. utgave), Prentice Hall (Det frarådes å benytte eldre utgaver av læreboka.) + Tabeller og formler i statistikk, Tapir forlag. Et notat om ordningsvariabler og ekstremvariabler er også pensum.

Øvinger: Merk at det er obligatoriske øvinger i emnet! Det blir gitt 12 øvinger, og minst 4 av de 6 første og minst 4 av de 6 siste av dem må være godkjent for at du skal få gå opp til eksamen. Øving 1 og 7 inneholder mye bruk av data-analyse og Matlab. For å få gå opp til eksamen er det også et krav at minst en av disse øvingene (1 og 7) er godkjent. Mer informasjon under «øvinger» i venstrespalten. Spørsmål angående øvinger og øvingsgrupper stilles til øvingslærer.

Eksamen: Avsluttende eksamen avholdes mandag 19. mai 2014 kl 09:00. Det er en fire timers skriftlig prøve. Tillatte hjelpemidler er Tabeller og Formler i Statistikk, Rottmanns formelsamling, godkjent kalkulator og stemplet gult a5-ark med egne håndskrevne formler og notater (fås på instituttkontoret i 7.etg. sentralbygg 2).

Forelesninger: Se hjemmesiden til parallellene for tid og sted for forelesninger.

Engelsk-norsk ordliste: En engelsk-norsk ordliste for sentrale uttrykk i emnet finnes her.

Fellesmeldinger
 • [18.12] Hjemmesiden i faget er opprettet. Første forelesningsuke: 6-10 Januar.
 • [02.01] Tavleøvingen tirsdag 7. Januar blir en introduksjonstime til programmering for de som ikke har hatt ITGK tidligere. Tirsdag 14. Januar blir det introduksjon til MATLAB.
 • [10.01] Tirsdag 14. januar 8.15-9.00 blir det felles introduksjon til MATLAB i F1, 9.15-10.00 blir det øvingstime med øvingslærer og noen forelesere tilstede.
 • [13.01] Pga timeplankollisjoner for flere linjer vil tavleøvingen 14.01 blir den eneste tavleøvingen dette semesteret.
 • [02.04] Tavleøvinger før eksamen: Onsdag 23. april, onsdag 30. april og onsdag 14. mai - alle dager 10.15-12.00 i S5.
 • [02.04] Spørretimer før eksamen: Mandag 12. mai 12.15-14.00 i S2, onsdag 14. mai 12.15-14.00 i S5 og fredag 16. mai 12.15-14.00 i S5.
 • [09.04] Løsningsskisser til tidligere eksamenssett er nå tilgjengelige sammen med oppgavesettene under Gamle eksamensoppgaver i menyen til venstre.
 • [11.04] I tavleøvingen 23. april blir eksamen høst 2013 gjennomgått. Plan for de to siste tavleøvingene legges ut senere, send gjerne mail til øvingslærer med oppgaver/tema som ønskes gjennomgått.
 • [15.04] Plan for tavleøvingen 30. april er eksamen august 2013. Tavleøvingen holdes i S5, 10.15-12.00.
 • [07.05] Plan for tavleøvingen 14. Mai er noen eksempler med hypotesetesting og noen eksamensoppgaver fra eksamen 2012.
 • [12.05] Etter ønske fra noen studenter har vi lagt ut flere gamle eksamensoppgaver under Gamle eksamensoppgaver i menyen til venstre.
 • [15.05] De statistiske tabellene har vært utsolgt fra Akademia, men kopier er nå i salg der.
 • [15.05] Det er lov å markere med markeringstusj i tabellene, men ikke skrive noe. Det er lov å skrive på begge sider av det gule arket.
 • [15.05] VIKTIG! Kopiene av de statistiske tabellene som ble solgt på Akademika i formiddag (i dag, torsdag), manglet annenhver side. Hvis du har kjøpt et slikt eksemplar, må du bytte det på Akademika.
 • [17.08] Løsningsforslag for kontinuasjonseksamen finnes her.
2014-08-17, Håkon Tjelmeland