TMA4245 Statistikk, Vår 2013

Emnet foreleses i fire paralleller:

Lærebok: Walpole, Myers, Myers and Ye: Probability and Statistics (9. Ed.), Prentice Hall (NB: Det frarådes å benytte eldre utgaver av læreboka.) + Tabeller og formler i statistikk, Tapir forlag. Følgende notat er også pensum: www.math.ntnu.no/~joeid/TMA4240H11/ordningekstrem.pdf

Øvinger: Merk at det er obligatoriske øvinger i emnet! Det blir gitt minst 12 øvinger. Øvingene er oppdelt i to bolker med minst 6 øvinger i hver bolk. Minst 4 øvinger i hver bolk må være godkjent for at du skal få gå opp til eksamen. Mer informasjon under øvinger i venstrespalten. Spørsmål angående øvinger og øvingsgrupper stilles til øvingslærer.

Eksamen: Avsluttende eksamen avholdes tirsdag 21.05.13 Det er en fire timers skriftlig prøve. Tillatte hjelpemidler er Tabeller og Formler i Statistikk, Rottmanns formelsamling, godkjent kalkulator og stemplet gult a5-ark med egne håndskrevne formler og notater (fås på instituttkontoret i 7.etg. sentralbygg II).

Forelesninger: Se hjemmesiden til "din" parallell for tid og sted for forelesninger.

Spørretimer: Det er hver uke en felles spørretid for alle parallellene. Øvingslærere og/eller faglærere vil da være tilstede for å besvare eventuelle spørsmål dere måtte ha. Det kan være spørsmål fra pensum som har vært forelest, spørsmål relatert til øvingene, til matlab, eller annet. For tidspunkt se lenken spørretimer i menyen til venstre.

Fellesmeldinger
 • [13.08] Løsningsskisse for lørdagens kontinuasjonseksamen finner du nå her.
 • [28.05] Det er oppdaget en feil i eksamensoppgaven rundt Oppgave 3f). Det skulle ha vært en faktor n foran brøken som definerer variabelen Y. Løsningen i løsningsforslaget er basert på informasjonen som er gitt i og like foran punkt f). Dersom man sammenligner med de observerte verdier vil man se at dette intervallet er urimelig. Korrekt prediksjonsintervall, når man tar med faktoren n i definisjonen av Y, er [198.97,1645.92]. Vi beklager sterkt denne feilen i eksamensoppgavene og vil selvfølgelig ta hensyn til dette ved vurderingen av eksamensbesvarelsene.
 • [21.05] Dagens oppgavesett med løsningsskisse er nå tilgjengelig under Eksamensoppgaver i menyen til venstre. En liten trykkfeil i figur 1 i oppgavesettet dere fikk utdelt på eksamen er rettet opp i versjonen som dere finner her. Merk at løsningsskissen ikke er kvalitetssikret like godt som oppgavesettene, så feil kan forekomme. Husk at oppgaver ofte kan løses på flere riktige måter, og at løsningsskissen kun viser en måte å gjøre det på.
 • [30.04] Noe informasjon i forbindelse med avslutningen av emnet:
  1. Tillatte hjelpmidler på eksamen er som tidligere år: i) Gult A5-ark med egne håndskrevne notater (arket skal ha stempel fra Institutt for matematiske fag og kan fås ved henvendelse på instituttkontoret til Institutt for matematiske fag), ii) Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag), iii) K. Rottmann: Matematisk formelsamling, og iv) Kalkulator HP30S, Citizen SR-270X eller SR-270X College.
  2. Det blir arrangert fire spørretimer de to siste ukene før eksamen. Tid og sted er som følger: i) Tirsdag 7. mai kl 12-14 i S3, ii) Fredag 10. mai kl 10-12 i S2, iii) onsdag 15. mai kl 12-14 i S2, og iv) torsdag 16. mai kl 12-14 i S2. Kom på spørretimene, faglige spørsmål på e-post vil ikke bli besvart!
  3. Løsningsskisser til tidligere eksamenssett ligger nå tilgjengelig under Eksamensoppgaver i menyen til venstre. Bruk disse fornuftig! Jobb først skikkelig med eksamensoppgavene uten å se på løsningsskissa, sjekk deretter med løsningsskissa. Husk at det kan være mer enn en riktig måte å løse en oppgave på, og at det kan være feil i løsningsskissene.
 • [25.04] Det blir ikke spørretime på torsdag 25. april.
 • [17.04] Det vil bli spørretimer også etter at undervisningssemesteret er over. Nærmere informasjon om tid og sted for dette kommer senere.
 • [17.04] Løsningsskisser til tidligere eksamensoppgaver vil bli tilgjengelig fra samme side som oppgaveteksten når undervisningssemesteret er avsluttet.
 • [02.04] Det blir ikke spørretime på torsdag 4. april.
 • [04.03] Det blir ikke spørretime på mandag 18. mars.
 • [11.02] Det blir ikke spørretime på torsdag 14. februar.
 • [23.01] PDF-fil fra basisintroduksjon til MATLAB ligger under Matlab-info
 • [09.01] De fleste av dere skal ha noe kjennskap til matlab fra tidligere. For de av dere som ikke har kjennskap til matlab fra før arrangeres det en basisintroduksjon til matlab på mandag 21. januar kl 17.15 i F1. Ta med egen laptop hvis du har.
 • [17.12] Her kommer meldinger som gjelder alle parallellene.
2018-05-23, Hallvard Norheim Bø