TMA4245 Statistikk, Vår 2012

Eksamensmeldingar
 • [16/5/12] Hjelpetimar: Torsdag 24. mai og fredag 25. mai kl 12:15-14 vil det vere hjelpetimar i S8. Forelesarar og øvingslærarar vil vere tilgjengeleg for å svare på spørsmål.
 • [2/5/12] Eksamensforelesning: Det vil bli holdt en eksamensforelesning i F1 mandag 21.mai kl.14.15-18.00 . NB: Nytt klokke-tidspunkt. Dette vil være som en utvidet tavleøvingstime hvor vi går igjennom deler av pensum og regner oppgaver rundt emner som det ofte er problemer med.
 • [17/4/12] Gule ark er tilgjengeleg på instituttkontoret til Institutt for matematiske fag, 7.etg. i Sentralbygg 2 (ta heisen utanfor Tapir Storkiosk på Stripa). Det er lov å skrive på begge sider på A5 arket. Må vere eigne handskrevne notat.
 • [17/4/12] Hjelpemiddel på eksamen: *Kalkulator HP30S eller Citizen SR-270X med tomt minne. *Statistiske tabeller og formler, Tapir forlag. *K. Rottman: Matematisk formelsamling eller Matematische Formelsammlung. *Ett gult ark (A5 med stempel) med egne håndskrevne formler og notater.
 • [17/4/12] Dersom du har ein tabell med forord frå 2000 er det ein feil i uttrykket for varians til lineærkombinasjoner på side 34. Du kan rette dette. Rett formel
 • [29/2/12] Matlab og eksamen: Vi har fått endel spørsmål om hvor eksamensrelevant Matlab er, og ønsker å gi et felles svar: Det vil ikke bli krevd at dere kan skrive/lese Matlab-syntaks på eksamen. Men dere vil få minst ett punkt på eksamen som er nært knyttet til matlabøvinga (øving 7), og/eller til matlabdelene på de andre øvingene.

Emnet foreleses i fire paralleller.

Lærebok: Walpole, Myers, Myers and Ye: Probability and Statistics (9. Ed.), Prentice Hall, ISBN 10: 0-321-74823-9. Det er også mulig å bruke 7. ed og 8 ed. Her ligger liste med gammle og nye oppgavenummer. Følgende notat er også pensum: www.math.ntnu.no/~joeid/TMA4240H11/ordningekstrem.pdf

Øvinger: Merk at det er obligatoriske øvinger i emnet! Det blir gitt 12 øvinger, og 4 av de 6 første og 4 av de 6 siste av dem må være godkjent for at du skal få gå opp til eksamen. Mer informasjon under øvinger i venstrespalten. Spørsmål angående øvinger og øvingsgrupper stilles til øvingslærer.

Eksamen: Avsluttende eksamen avholdes lørdag 26.05.12 Det er en fire timers skriftlig prøve. Tillatte hjelpemidler er Tabeller og Formler i Statistikk, Rottmanns formelsamling, godkjent kalkulator og stemplet gult a5-ark med egne håndskrevne formler og notater (fås på instituttkontoret i 7.etg. sentralbygg II).

Forelesninger: Se hjemmesiden til parallellene for tid og sted for forelesninger.

Tavleøvinger: Fredager kl 14-16 i R1 er det satt av tid for alle parallellene til aktiviteter i tillegg til forelesningene og de obligatoriske øvingene. Tema for tavleøvingene vil være oppgaveregning, og det er gjerne eksamensoppgaver som blir regnet i detalj på tavla. For datoer for tavleøvingen, se Tavleøvinger.

Fellesmeldinger
 • [11/1/12] Gruppeinndeling og romnummer for øvingsopplegget er nå lagt til på Øvinger
 • [11/1/12] Beskjed til studenter på gruppe 30 MTEL: Stud.ass. på gruppen deres kommer ikke til å være tilgjengelig før øving 3 veiledes fredag 3.februar, så på gruppeøvingstimen for de to første øvingene kan dere møte opp på en av de andre gruppene med samme øvingstid (gruppe 31-32) for veiledning. Ferdige øvinger leveres i hyllen for gruppe 30.
 • [27/1/12] Melding til gruppe 17: Øvingstid og rom for deres gruppe er flyttet til mandag 12.15-14.00 i GK1, se Øvinger.
 • [27/2/12] Det vil bli holdt et grunnleggende kurs i Matlab arrangert av Tekna imorgen, se denne linken. Anbefaler alle som ikke har hatt Matlab, eller som trenger en oppfriskning å møte opp.
 • [29/2/12] I tavleøvingstimen førstkommende fredag, 2.mars, kommer vi til å gå gjennom Matlabdelen av øving 7 på tavlen. Her vil det i behagelig tempo bli vist hvordan dataene hentes inn, hvordan vi skriver kommandoene osv for øvingen. Timene er ment som et ekstra tilbud for de som ikke har hatt opplæring i Matlab, eller for de som trenger oppfriskning. Det kan være lurt å ta med egen laptop med Matlab og Statistics toolbox installert, så man kan følge det som skjer på tavlen/projektor.
 • [29/2/12] Matlab og eksamen: Vi har fått endel spørsmål om hvor eksamensrelevant Matlab er, og ønsker å gi et felles svar: Det vil ikke bli krevd at dere kan skrive/lese Matlab-syntaks på eksamen. Men dere vil få minst ett punkt på eksamen som er nært knyttet til matlabøvinga (øving 7), og/eller til matlabdelene på de andre øvingene.
 • [12/4/12] Det blir ingen flere tavleøvingstimer dette semesteret, altså ingen tavleøvingstime i morgen, fredag 13.april.
 • [2/5/12] Det vil bli holdt en eksamensforelesning i F1 mandag 21.mai kl.14.15-18.00. Dette vil være som en utvidet tavleøvingstime hvor vi går igjennom deler av pensum og regner oppgaver rundt emner som det ofte er problemer med.
 • [25/6/12] Løsningsforslagene for hver enkelt øving er nå fjernet, men du finner alle her. Denne filen kommer til å være tilgjengelig frem til konten.
2012-06-25, davidlin