TMA4245 Statistikk, våren 2011

Eksamensmeldinger

* [22/6/11] Løysningsforslag for eksamen ligg her

* [3/6/11] Løysningsskisse blir tidlegast lagt ut på mandag.

* [25/5/11] Gult ark: Deter lov å skrive på begge sider på A5 arket. Må vere eigne handskrevne notat.

* [25/5/11] Hjelpetimar Forelesarar og nokre øvingslærarar vil vere tilgjengeleg mandag 30.mai 12-14 og onsdag 1.juni 12-14. Stad: S6.

 • [26/4/11] Gule ark er tilgjengeleg på instituttkontoret til Institutt for matematiske fag, 7.etg. i Sentralbygg 2 (ta heisen utanfor Tapir Storkiosk på Stripa).
 • [26/4/11] Hjelpemiddel på eksamen: *Kalkulator HP30S eller Citizen SR-270X med tomt minne. *Statistiske tabeller og formler, Tapir forlag. *K. Rottman: Matematisk formelsamling eller Matematische Formelsammlung. *Ett gult ark (A5 med stempel) med egne håndskrevne formler og notater.
 • [14/4/11] En samlet pdf for alle eksamener fra 2006 til og med 2010 er lagt ut på Eksamensoppgaver.
 • [12/4/11] Dersom du har ein tabell med forord frå 2000 er det ein feil i uttrykket for varians til lineærkombinasjoner på side 34. Du kan rette dette. Rett formel

Emnet foreleses i fire paralleller.

Lærebok: Walpole, Myers, Myers and Ye: Probability and Statistics (8. Ed.), Prentice Hall, ISBN 0-13-098469-8. Det er også mulig å bruke 7. ed.

Øvinger: Merk at det er obligatorisk øvinger i emnet! Det blir gitt 12 øvinger, og 4 av de 6 første og 4 av de 6 siste av dem må være godkjent for at du skal få gå opp til eksamen. Mer informasjon under «øvinger» i venstrespalten. Spørsmål angående øvinger og øvingsgrupper stilles til øvingslærer.

Eksamen: Avsluttende eksamen avholdes fredag 03.06.2011 09:00-13:00. Det er en fire timers skriftlig prøve. Tillatte hjelpemidler er Tabeller og Formler i Statistikk, Rottmanns formelsamling, godkjent kalkulator og stemplet gult a5-ark med egne håndskrevne formler og notater (fås på instituttkontoret i 7.etg. sentralbygg II).

Forelesninger: Se hjemmesiden til parallellene for tid og sted for forelesninger.

Tavleøvinger: Fredager kl 14-16 i R1 er det satt av tid for alle parallellene til aktiviteter i tillegg til forelesningene og de obligatoriske øvingene. Tema for tavleøvingene vil være oppgaveregning, og det er gjerne eksamensoppgaver som blir regnet i detalj på tavla. for datoer for tavleøvingen, se Tavleøvinger.

Fellesmeldinger
 • [20/12/10] Denne siden er opprettet
 • [19/1/11] Meld fra, gjerne i samråd med student assistent, om det oppstår problemer i Matlab på øvingene, f.eks. at versjonen er for gammel slik at noen funksjoner i koden ikke kjører e.l.
 • [31/1/11] Det er veldig viktig at NAVN og BRUKERNAVN skrives tydelig på øvingene. Uten brukernavn kan ikke student assistentene registrere dere i øvingssystemet.
 • [9/2/11] Man trenger Statistcs toolbox i Matlab for å kunne kjøre Matlab-koden i øving 4. Se en melding fra orakeltjenesten på øvingssiden for dere som ikke har denne toolboksen installert på forhånd.
 • [22/2/11] En ekstraøving for blokk 1 er nå lagt ut på øvingssiden, og den veiledes neste uke som vanlig. Innlevering for denne øvingen er bare for de som ikke har nok godkjente øvinger fra blokk 1, altså for dere som bare har eller vil få 3 av de første 6 øvingene godkjent.
 • [11/4/11] Det blir ingen tavleøvingstime fredag 15.april.
 • [12/4/11] Dersom du har ein tabell med forord frå 2000 er det ein feil i uttrykket for varians til lineærkombinasjoner på side 34. Du kan rette dette. Rett formel
 • [13/4/11] En ekstraøving for blokk 2 er nå lagt ut på øvingssiden. Denne øvingen vil ikke veiledes i gruppetimen. Innlevering for denne øvingen er bare for de som ikke har nok godkjente øvinger fra blokk 2, altså for dere som bare har eller vil få 3 av de siste 6 øvingene godkjent. Frist for innlevering er fredag 29.april klokken 14.00
 • [14/4/11] En samlet pdf for alle eksamener fra 2006 til og med 2010 er lagt ut på Eksamensoppgaver.
2011-06-22, Ingelin Steinsland