Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
tma4240 [2017-03-23]
hallvabo
tma4240 [2017-08-11] (nåværende versjon)
hallvabo Høsten 2017.
Linje 4: Linje 4:
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
 +  * [[:​tma4240:​2017h:​|Høstsemesteret 2017]]
 +    * For BKJ, MLREAL, MTBYGG, MTENERG, MTING, MTIØT, MTMT, MTTEKGEO ([[tma4240:​2017h:​parallell1|info]]):​ [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​haakont|Håkon Tjelmeland]]
 +    * For MTDT, MTKJ, MTNANO, MTPETR ([[tma4240:​2017h:​parallell2|info]]):​ [[https://​www.sintef.no/​alle-ansatte/​ansatt/?​empId=4332|Sara Martino]]
 +</​infoboks>​
 +
 +<​infoboks border>
   * [[:​tma4240:​2016h:​|Høstsemesteret 2016]]   * [[:​tma4240:​2016h:​|Høstsemesteret 2016]]
     * For BKJ, MLREAL, MTENERG, MTIØT ([[tma4240:​2016h:​parallell1|info]]):​ [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​fuglstad|Geir-Arne Fuglstad]]     * For BKJ, MLREAL, MTENERG, MTIØT ([[tma4240:​2016h:​parallell1|info]]):​ [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​fuglstad|Geir-Arne Fuglstad]]
     * MLREAL, MTDT, MTKJ, MTNANO, MTPETR ([[tma4240:​2016h:​parallell2|info]]):​ [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​ingelins|Ingelin Steinsland]]     * MLREAL, MTDT, MTKJ, MTNANO, MTPETR ([[tma4240:​2016h:​parallell2|info]]):​ [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​ingelins|Ingelin Steinsland]]
     * For MTBYGG, MTING, MTMT, MTTEKGEO ([[tma4240:​2016h:​parallell3|info]]):​ [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​haakont|Håkon Tjelmeland]],​ [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​mettela|Mette Langaas]]     * For MTBYGG, MTING, MTMT, MTTEKGEO ([[tma4240:​2016h:​parallell3|info]]):​ [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​haakont|Håkon Tjelmeland]],​ [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​mettela|Mette Langaas]]
-</​infoboks>​ 
- 
-<​infoboks border> 
   * [[tma4240:​2015h:​|Høstsemesteret 2015]]   * [[tma4240:​2015h:​|Høstsemesteret 2015]]
     * For BKJ, MLREAL, MTENERG, MTING, MTIØT ([[tma4240:​2015h:​parallell1|info]]):​ [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​haakont|Håkon Tjelmeland]],​ [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​mettela|Mette Langaas]]     * For BKJ, MLREAL, MTENERG, MTING, MTIØT ([[tma4240:​2015h:​parallell1|info]]):​ [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​haakont|Håkon Tjelmeland]],​ [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​mettela|Mette Langaas]]
2017-08-11, Hallvard Norheim Bø