TMA4240 Statistikk høsten 2023

Emneuka

Her finner du en oversikt over hvordan undervisningen i TMA4240 Statistikk er organisert. Hver undervisningsuke består av følgende fem elementer (og typisk i den rekkefølgen som her er angitt):

 • Introvideoer: Før forelesning på mandag (parallell 1) eller tirsdag (parallell 2) skal du se en del introvideoer.
  • Oversikt over hvilke introvideoer som skal sees de ulike ukene finner du i emnematrisa.
  • Introvideoene gir deg en introduksjon til nye begreper og/eller regneregler som skal være i fokus den uka.
 • Forelesning: I en dobbelttime med (tradisjonell) forelesning på mandag (parallell 1) eller tirsdag (parallell 2) diskuterer vi ukas nye begreper og/eller regneregler og illustrerer disse ved å regne på relevante problemstillinger.
  • Forelesningene tar utgangspunkt i at du allerede har sett ukas introvideoer.
  • Se når og hvor din forelesning er på parallell 1 eller parallell 2.
 • Plenumsregning: På onsdag har vi plenumsregning med spesiell fokus på ukas nye begreper og/eller regneregler.
  • Her blir det gitt oppgaver som du først skal studere selv. Deretter vil faglærer løse oppgavene på tavla.
  • Plenumeregningene tar utgangspunkt i at du allerede har sett ukas introvideoer.
  • Se når og hvor din plenumsregning er på parallell 1 eller parallell 2.
 • Elektronisk øving: Hver uke blir det en elektronisk øving.
  • Hver elektronisk øving består av seks relativt kortfattede oppgaver hvor svaret typisk er et (eller flere) tall. Du får umiddelbart tilbakemelding på om svaret du angir er korrekt, og om svaret ditt er feil kan du prøve på nytt (så mange ganger du vil).
  • Link til ukas elektroniske øving med tilhørende innleveringsfrist finner du i emnematrisa.
  • For å få en elektronisk øving godkjent kreves det at minst fire av de seks oppgavene er korrekt besvart.
  • Hvis du trenger hjelp med en elektronisk øving kan du få dette på statistikklab.
  • De elektroniske øvingene er obligatoriske, se beskrivelse på siden obligatoriske aktiviteter for hvor mange som kreves godkjent.
 • Skriftlig innlevering: Hver annen uke blir det en skriftlig innlevering.
  • En skriftlig innlevering består typisk av litt større oppgaver hvor du skal regne på flere problemstillinger relatert til samme situasjon, og/eller hvor du skal benytte ulike metoder til å finne svar på den samme problemstillingen.
  • De skriftlige innleveringene løses delvis ved hjelp av regning med papir og blyant og delvis ved å skrive og kjøre python-kode.
  • De skriftlige innleveringene skal leveres inn og vil bli rettet (og godkjent).
  • Link til de skriftlige innleveringene med tilhørende innleveringsfrist finner du i emnematrisa.
  • Merk at en del av oppgavene i en skriftlig innlevering kan løses kun basert på begrepene og regnereglene introdusert i den først undervisningsuka tilhørende den skriftlige innleveringen. Disse oppgave er markert med en stjerne etter oppgavenummeret. Det anbefales at du utnytter dette til å få en jevn arbeidsbelastning og dermed unngår at du får for mye å gjøre like før innleveringsfrist for skriftlig innlevering.
  • For å få en skriftlig innlevering godkjent kreves det at du har gjort et ærlig forsøk på (nesten) samtlige oppgaver og at minst omtrent halvparten er korrekt. Og korrekt betyr ikke bare at svaret er korrekt, men at også argumentasjonen og fremgangsmåten er korrekt, og at besvarelsen er fornuftig ført.
  • Hvis du trenger hjelp med en skriftlig innlevering kan du få dette på statistikklab.
  • De skriftlige innleveringene er obligatoriske, se beskrivelse på siden obligatoriske aktiviteter for hvor mange som kreves godkjent.
2023-06-15, Håkon Tjelmeland