TMA4240 Statistikk høsten 2023

TMA4240 Statistikk høsten 2023

22. januar 2023: Sensur ferdig

Sensorene er nå ferdig med å vurdere eksamensbesvarelsene. Merk at det enda kan ta litt tid før deres karakter blir tilgjengelig i studweb. Karakterfordelingen på eksamen ble som følger.

Karakter Andel
A 12.0%
B 12.7%
C 14.1%
D 17.5%
E 17.2%
F 26.5%

Et sensurdokument som beskriver hvordan besvarelsene ble vurdert finnes her.

21. desember 2023: Løsningsskisse for årets eksamenssett

Årets eksamenssett og tilhørende løsningsskisse vil bli lagt ut i tabellen med gamle eksamenssett når eksamen er ferdig på ettermiddagen 22. desember. Sensur av eksamen skal være ferdig senest 22. januar 2024. I forbindelse med sensur vil det bli utarbeidet et sensurdokument som beskriver kriteriene som er benyttet i vurderingen av de ulike deloppgavene på eksamen. Dette sensurdokumentet vil bli tilgjengelig fra denne hjemmesiden når sensuren er avsluttet.

Husk å besvare avslutningsspørreundersøkelsen!

OG, snart GOD JUL!!

28. november 2023: Fysisk statistikklab før eksamen

Det blir fysisk statistikklab to ganger i uka med eksamen. Tid og sted er:

 • Mandag 18. desember kl 10.15-14.00 i S3.
 • Onsdag 20. desember kl 10.15-14.00 i S3.

Som tidligere nevnt er læringsassistentene ikke lenger tilgjengelige til disse statistikklabene. Vi vil være 5-6 personer tilstede for å svare på spørsmål. Vi vil svare så godt og effektivt vi kan, men vi kan dessverre ikke love at det ikke blir (lang) ventetid.

Minner også om at digital statistikklab er åpen for spørsmål frem til torsdag 21. desember kl 14.00.

Og sist men ikke minst, husk å besvare avslutningsspørreundersøkelsen!

16. november 2023: Liten endring i Skriftlig innlevering 7 Oppgave 1a

Det er en skrivefeil i Skriftlig innlevering 7 Oppgave 1 a. "Python-koden under simulerer først verdier for x1, x2, … , xn for n = 25 ved å trekke verdier fra en normalfordeling med forventningsverdi lik null og standardavvik lik 2." Burde være "Python-koden under simulerer først verdier for x1, x2, … , xn for n = 25 ved å trekke verdier fra en uniformfordeling på intervallet [-5,5].". Denne endringen fører også til at kodelinja "x = np.random.normal(loc=0,scale=2,size=n)" burde være "x = np.random.uniform(low=-5,high=5,size=n)". Vi oppdaterer PDF-versjonen av innleveringen i emnematrisa, mens dere må selv endre kodefilen i JupyterHub-en.

16. november 2023: Avslutningsspørreundersøkelse om TMA4240 Statistikk

Dere er nå (nesten) ferdige med TMA4240 Statistikk og er dermed eksperter på hvordan det er å være student i TMA4240 Statistikk. I denne siste spørreundersøkelsen ber vi derfor om at dere hjelper faglærerne til å gi et bedre undervisningsopplegg for studenter som skal ta TMA4240 neste høst. Spørreundersøkelsen består kun av tre typer spørsmål og skal være ganske rask å besvare. Dere finner spørreundersøkelsen her.

Alle som skal ta eksamen bør besvare spørreundersøkelsen, uansett om man har fulgt undervisningsopplegget med introvideoer, forelesninger og plenumsregning eller har funnet sin egen vei for å lære seg innholdet i kurset!

Spørreundersøkelsen benytter "Nettskjema". Om du ønsker kan du lese mer om "Nettskjema" her.

16. november 2023: Informasjon om eksamen og om tiden mellom undervisningsslutt og eksamen

 • Eksamen i TMA4240 Statistikk blir avholdt fredag 22. desember med start klokka 09.00. Eksamensformen er "PAPIR". Dette betyr at dere får utdelt eksamensoppgavene på papir og at dere skal skrive eksamensbesvarelsene på papir. Man skal ikke benytte datamaskin på eksamen og det anbefales derfor at man heller ikke tar med datamaskin til eksamenslokalet.
 • Deres eksamen vil bestå av cirka 10 punkter (1a, 1b, 2a og 2b er fire punkter). Det er viktig at besvarelsen er ryddig og lett lesbar, og at du tar med mellomregning slik at det er enkelt for sensor å se hvordan du har tenkt og hvordan du har benyttet ulike regneregler.
 • Tillatte hjelpemidler på eksamen er:
  • Tabeller og formler i statistikk (Fagbokforlaget).
  • Et gult ark (A5 med stempel) med egne håndskrevne formler og notater. NB: Det skal være skrevet direkte på det gule arket, ikke kopiert fra iPad eller lignende.
  • Bestem enkel kalkulator ifølge NTNUs reglement.
 • Gult ark som er lovlig hjelpemiddel på eksamen blir utdelt på forelesning og plenumsregning den siste undervisningsuka. Man kan også hente et slikt gult ark utenfor instituttkontoret for Institutt for matematiske fag i 7. etasje, Sentralbygg 2. Merk at det er ett (og kun ett) slikt A5-ark man kan ha med på eksamen. Det er IKKE lov til å ha med mer enn ett slik gult ark på eksamen og det er IKKE lov til å ha med et A4-ark. Det finnes også gule A4-ark i 7. etasje i Sentralbygg 2, men det er for bruk i andre emner!! På det gule A5-arket kan du skrive hva du vil, på begge sider og med hvilke farger du vil, men merk at alt skal være håndskrevet direkte på arket (altså ikke kopiert fra iPad eller lignende)!
 • Digital statistikklab (forum) vil holde åpent frem til kl 14.00 dagen før eksamen. Faglærerne vil forsøke å besvare spørsmål som kommer der så godt som mulig, men merk at dersom antall spørsmål blir svært høyt (for eksempel de siste dagene før eksamen) kan det skje at vi ikke makter å besvare alle spørsmål, eventuelt at det tar lang tid før du får svar. Det er lettere å besvare spørsmål som er klart formulert, så slike spørsmål vil ofte få raskere svar. Hvis du ikke klarer å formulere spørsmålet ditt presist er det kanskje bedre at du kommer på fysisk statistikklab (se under).
 • Etter undervisingssemesterets slutt vil det ikke lenger være fysisk statistikklab på de vanlige tidspunktene. Det vil bli satt opp noen få (fysiske) statistikklaber den siste tiden før eksamen. Nærmere informasjon om tid og sted kommer i en melding på denne hjemmesiden når tiden nærmer seg.
 • Merk at læringsassistentene ikke lenger er tilgjengelige i fysisk statistikklab etter undervisningsslutt, slik at antall personer som kan svare på spørsmål er færre enn på vanlig statistikklab. Vi skal gjøre vårt beste for å svare alle som kommer, men erfaringsmessig blir det mer ventetid jo nærmere eksamen man kommer og jo senere på dagen det er.
 • Hvis du blir syk før eller på eksamen, les https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Syk+på%20eksamen.
2024-01-22, Håkon Tjelmeland