TMA4240 Statistikk høsten 2023

Ofte stilte spørsmål

Vennligst les informasjonen nedenfor før du sender e-post til koordinator, faglærer eller øvingsansvarlig.

Emnekoder

Emnet mitt heter TMA4240 Statistikk. Hvorfor er det mange av ressursene som også har emnekoden TMA4245 Statistikk?

Emnet Statistikk undervises både i høstsemestret og i vårsemestret. I høstsemestret har emnet koden TMA4240 og i vårsemestret er koden TMA4245. Disse to emnene har samme innhold og vi har derfor laget felles ressurser (øvinger, temasider, videoer) for disse to emnene. Det avholdes også felles kontinuasjonseksamen for de to emnekodene.

Eksamen

Hvordan blir eksamen? Blir det skoleeksamen eller hjemmeeksamen?

Det blir vanlig skoleeksamen.

Får vi oppgaver hvor vi må programmere python på eksamen?

Ja, dere kan bli bedt om å programmere python på eksamen. Dere kan også bli bedt om å tolke hva en oppgitt python-kode gjør, finne en feil i python-kode, og så videre. MEN dere vil IKKE bli bedt om å kjøre python-kode på eksamen.

Øvingsopplegg og eksamen

Hva kreves for å få gå opp til eksamen?

For å kunne gå opp til eksamen må du ha godkjent samtlige av kravene listet under:

  • Minst 4 av 7 elektroniske øvinger må være godkjent fra Blokk 1. En elektronisk øving er godkjent når minst 4 av 6 poeng er oppnådd.
  • Minst 4 av 6 elektroniske øvinger må være godkjent fra Blokk 2. En elektronisk øving er godkjent når minst 4 av 6 poeng er oppnådd.
  • Minst 2 av 3 skriftlige innleveringer må være godkjent fra Blokk 1.
  • Minst 2 av 4 skriftlige innleveringer må være godkjent fra Blokk 2.

Hva er lovlige hjelpemidler på eksamen?

  • Tabeller og formler i statistikk (Akademika).
  • Bestemt enkel kalkulator I henhold til NTNUs generelle reglement.
  • Gult A5-ark: Et stemplet gult A5-ark med egne håndskrevne (direkte på arket) formler og notater. Disse arkene finnes i et stativ på veggen i 7. etasje i Sentralbygg 2. Pass på at du tar et A5-ark!

Hvordan sjekker jeg antall godkjente øvinger?

Antall godkjente skriftlige innleveringer sjekker du i Ovsys. Her finner du en oversikt over både godkjente og ikke godkjente skriftlige innleveringer. Hvor mange elektroniske øvinger du har fått godkjent kan du sjekke i STACK.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke fikk nok godkjente øvinger?

Du må ha en gyldig grunn for ikke å ha nok godkjente øvinger. Ta kontakt med øvingsansvarlig straks hvis problemer oppstår. Ikke vent til i slutten av semesteret med å kontakte øvingsansvarlig!

Jeg tar opp igjen statistikk, er øvingsopplegget godkjent?

Hvis du fikk lov til å ta eksamen tidligere er øvingsopplegget automatisk godkjent, og du får ta eksamen også i år dersom du er oppmeldt. Dette gjelder for begge fagkodene (TMA4240 og TMA4245). Hvis du vil dobbeltsjekke, må du kontakte instituttkontoret for Institutt for matematiske fag (7. etg, Sentralbygg 2).

Vi anbefaler deg likevel å følge dette semesterets øvingsopplegg.

Elektroniske øvinger

Hvordan fungerer STACK?

I STACK finner dere under emnet TMA4240 elektroniske øvinger som legges ut hver uke. Disse øvingene består av 6 spørsmål (potensielt med delspørsmål), som hovedsakelig består i å regne ut tallsvar. Du kan umiddelbart teste om du har fått rett svar ved å trykke på "Sjekk". Tallene i oppgaveteksten genereres tilfeldig for hver student, men du vil få de samme tallene hver gang du går inn i øvingen, såfremt du ikke avslutter forsøket.

Hvordan sjekker jeg om øvingene er godkjent?

Når du avslutter den elektroniske øvingen får du umiddelbart beskjed om øvingen er godkjent eller ikke. For å få godkjent øvingen må du ha rett svar på 4 av 6 oppgaver. Du kan også sjekke hvert svar underveis, så du vil vite før du avslutter om du har nok riktige svar.

Lagres riktige svar på de elektroniske øvingene, eller må jeg regne alt på nytt om jeg ikke får godkjent?

Du kan gjøre så mange forsøk du vil, både på hver oppgave og øvingen som helhet. Hvis du lukker øvingen uten å avslutte den vil svarene være lagret hvis du åpner øvingen på nytt. Så slik kan du fortsette hvis du ikke rekker å gjøre hele øvingen på en gang. Avslutter du øvingen og får "Ikke godkjent" vil svarene være lagret om du prøver på nytt. Husk at du kan sjekke om svarene dine er rette så ofte du vil, så du trenger ikke avslutte øvingen før du vet helt sikkert at du har nok riktige svar.

Hva skjer hvis fristen går ut uten at jeg har avsluttet øvingen?

Når fristen går ut sendes automatisk alle påbegynte besvarelser inn. Hvis du har gjort nok til å få godkjent, men glemte å avslutte, vil altså øvingen din bli godkjent likevel.

Jeg får feilen "Redirect loop detected" i STACK, hva gjør jeg?

Dette kan skje hvis du åpner STACK i nettleseren i Blackboard. Forsøk å gå inn direkte i den egentlige nettleseren din.

Skriftlige innleveringer

Hvordan leverer jeg de skriftlige innleveringene?

Skriftlige innleveringer i TMA4240 skal leveres elektronisk i Ovsys. Her har du mulighet for å laste opp besvarelsen. Selve øvingene og tidsfristene finner dere her.

Vi anbefaler på det sterkeste at du gjør regneoppgavene med penn og papir. Dette er tidsbesparende og gir best øvelse til eksamen. Når du leverer besvarelsen skal den lastes opp som PDF, ikke som .docx e.l. Dette er fordi studentassistentene som skal lese øvingen din ikke nødvendigvis har samme tekstbehandlingsprogram som deg, og det blir dermed umulig for dem å åpne dokumentet. En PDF kan derimot åpnes av alle. Bruk for eksempel www.freepdfconvert.com til å gjøre om til PDF og www.pdfmerge.com til å samle mange PDF-filer til en fil.

OBS: Sørg for at skriften er tydelig. Bruk gjerne penn på hvitt ark (uten linjer eller ruter).

Deler av innleveringen krever at du skriver/kjører python-kode. Dette kan du gjøre i Huben. Der ligger det Jupyter notatbøker med oppgaver, delt inn i mapper for hver skriftlig innlevering. For å levere det du har fått fra python-kode, anbefaler vi å laste ned notatboken som HTML (File → Save and Export Notebook As… → .HTML), åpne denne i nettleser, og eksporter denne til PDF (File → Export as PDF…). Sjekk at filen du får ut er lesbar, og at all kode er kjørt. Det er fint om du får lagt hele besvarelsen i en fil.

Blir innleveringene rettet? Hvordan får jeg de rettede besvarelsene tilbake?

Alle innleveringer skal rettes nøye av studassene, både med tanke på rett og galt, og i forhold til føring.

Tilbakemelding på øvingen blir også gitt gjennom Ovsys, enten i ren tekst, eller som annotering på øvingen din. Du er selv ansvarlig for å holde orden på at du har nok godkjente øvinger.

Får jeg løsningsforslag til de skriftlige innleveringene?

Løsningsforslag til de skriftlige innleveringene er ikke tilgjengelig. Du skal få grundige kommentarer fra en øvingslærer på de skriftlige innleveringene, og dersom du ønsker kan du også diskutere din besvarelse med en øvingslærer på fysisk statistikklab.

Hvor mye må jeg har rett for å få en skriftlig innlevering godkjent?

Et grovt estimat er at du bør ha gjort et ærlig forsøk på nesten alt, og minst en omtrentlig halvpart bør være riktig. Riktig vil si at ikke bare svaret, men også argumentasjonen og fremgangsmåten er rett, og at føringen er fornuftig.

Annet

Hvilke endringer er det i pensum fra og med høsten 2023?

Årets pensum finner du under pensum. Hva som var pensum før 2023 finner du på tilsvarende plass på hjemmesiden for samme emne for (for eksempel) høsten 2021. Ved å sammenligne disse to pensumlistene vil du se hvilke endringer som gjennomført.

Hva er temasider? Og når skal jeg bruke disse?

Temasidene gir relativt kortfattede introduksjoner til ulike tema i TMA4240/TMA4245 Statistikk. Det er opp til deg om og eventuelt når du ønsker å benytte disse. MEN MERK at temasidene ble utarbeidet for noen år siden og at pensum fra og med høsten 2023 er noe endret. Temasidene er foreløpig ikke oppdatert i forhold til nytt pensum. Det er derfor deler av pensum som ikke er diskutert på temasidene, og det er tema som er diskutert på temasidene som ikke er med i pensum,

Finnes video av forelesninger fra tidligere semester?

Ja, men merk at pensum i TMA4240/TMA4245 Statistikk er noe endret fra og med høsten 2023. Det er derfor deler av vårt pensum som ikke er dekket av de tidligere forelesningsrekkene, og de tidligere forelesningsrekkene diskuterer tema som ikke er med i vårt pensum.

Lenke til de tilgjengelige forelesningsrekkene er her: Høst 2017, høst 2016, Vår 2016. Du må logge inn via Feide med NTNU brukernavn og passord. Merk at noen videoer i disse seriene kan mangle av tekniske årsaker. Vi anbefaler uansett å følge inneværende semesters forelesninger fysisk.

Når jeg prøver å starte en forelesningsvideo får jeg beskjed om at "min SSO sesjon er utløpt". Hva gjør jeg da?

Da må du først tømme cachen i nettleseren din. Deretter kan du forsøke å starte videoen igjen. Hvordan man tømmer cachen i nettleseren kommer an på hvilken nettleser du benytter. Dersom du benytter Chrome gjør du som følger: "gå til Chrome-ClearBrowsingData- og huk av for cached images og data og velg så knappen Clear Browing data."

Kan jeg bruke eldre utgaver av læreboka?

Undervisningen forholder seg kun til den nyeste utgaven av læreboka. Øvingsopplegget inneholder ikke oppgaver fra læreboka.

Finnes det forslag til oppgaver jeg kan regne dersom jeg ønsker å gjøre flere oppgaver enn det som inngår i øvingsopplegget?

Ja, tidligere eksamensoppgaver som er relevant for et bestemt tema finner du på temasidene for TMA4240/TMA4245. Finn i temasidene det temaet du ønsker oppgaver om, nederst i omtalen av temaet finner du en liste av relevante tidligere eksamensoppgaver sammen med en liste over relevante videoer.

Hvordan gir jeg tilbakemelding på øvingslærerne?

Send epost til øvingsansvarlig, det setter vi stor pris på! Gi beskjed i eposten dersom du ikke ønsker at din identitet skal avsløres for den aktuelle øvingslæreren.

Når blir øvingene lagt ut?

De elektroniske øvingene blir lagt ut på fredagen ei uke før innleveringsfristen. De skriftlige innleveringene blir lagt ut på fredagen to uker før innleveringsfristen.

2023-12-07, Thea Bjørnland