TMA4240 Statistikk høsten 2023

Pensum

Mesteparten av pensum dekkes av læreboka som benyttes i emnet. For de delene av pensum som ikke er dekket av læreboka er det under oppgitt annen litteratur som dekker dette. I tillegg defineres innholdet i samtlige øvinger (elektroniske øvinger og skriftlige innleveringer) som med i pensum.

Lærebok: Walpole, Myers, Myers and Ye (2012): Probability and Statistics for engineers (9. utgave), Pearson / Prentice Hall.

Merk at pensum er definert i forhold til den niende utgaven av læreboka. Vi anbefaler derfor ikke å benytte tidligere utgaver av læreboka. Øvingsopplegget inneholder ikke oppgaver fra læreboka.

Tabell og formelsamlingen "Tabeller og formler i statistikk, Akademika" benyttes også i undervisningen. Denne er også lovlig hjelpemiddel på eksamen så det anbefales at dere tidlig starter med å bruke denne under arbeidet med øvingene.

I læreboka er følgende kapitler pensum.

 • Kap 1. Hele.
 • Kap 2: Hele.
 • Kap 3: Hele.
 • Kap 4: 4.1 - 4.3.
 • Kap 5: 5.1 - 5.2 og 5.4 - 5.6.
 • Kap 6: 6.1 - 6.7.
 • Kap 7: 7.1, 7.2 (unntatt teorem 7.2 og 7.4 og eksempler relatert til disse to teoremene), 7.3.
 • Kap 8: 8.1 - 8.6, 8.8.
 • Kap 9: 9.1 - 9.6, 9.8 (frem til "Variances Unknown but Equal"), 9.10, 9.12, 9.14.
 • Kap 10: 10.1 - 10.4, 10.5 (frem til "Unknown But Equal Variances"), 10.6, 10.7 (frem til "Annotted Computer Printout for Two-Sample t-Test"), 10.8, 10.10 (frem til "Example 10.13").
 • Kap 11: 11.1-11.6, 11.10 (fra og med "Diagnostic Plots of Residuals: Graphical Detection of Violation of Assumptions").
 • Kap 16: 16.1 (frem til eksempel 16.2).

I tillegg er følgende materiale pensum.

Det finnes en norsk-engelsk ordliste over sentrale begreper i emnet.

2023-06-22, Håkon Tjelmeland