TMA4240 Statistikk høsten 2023

Parallell 1

Parallell 1: For studieretningene BFY, BKJ, MLREAL, MTBYGG, MTDESIG og MTENERG.

 • Faglærere:
  • Håkon Tjelmeland og Sara Martino.
 • Forelesning:
  • Mandager kl 15.15-17.00 i R1.
 • Plenumsregning:
  • Onsdager kl 16.15-18.00 i F1.
 • Fysisk statistikklab:
  • Torsdager kl 08.15-12.00 og fredager kl 08.15-12.00 i S3.

Foiler vist på forelesning og i plenumsregning vil bli lagt ut i tabellen under.

Uke Forelesning Plenumsregning
34 pdf pdf
35 - pdf
36 pdf, 3.ipynb pdf
37 pdf pdf
38 pdf pdf
39 pdf pdf
40 pdf
41 pdf, 8.ipynb pdf
42 pdf, 9.ipynb pdf
43 pdf, 10.ipynb pdf
44 pdf, 11.ipynb pdf, permutation.ipynb, artikkel
45 pdf pdf, lin_regression.ipynb
46 pdf, 13.ipynb pdf, Article
47 pdf pdf
2023-11-28, Håkon Tjelmeland