TMA4240 Statistikk høsten 2023

Gamle meldinger

Her finner du gamle meldinger (i omvendt kronologisk rekkefølge).

19. oktober 2023: Ny spørreundersøkelse om TMA4240 Statistikk

Alle som skal ta eksamen i TMA4240 Statistikk i desember oppfordres til å besvare spørreundersøkelse nummer 2 i TMA4240. Denne spørreundersøkelsen er meget kort, og dere finner spørreundersøkelsen her. Undersøkelsen vil være åpen frem til og med onsdag 25. oktober men dere oppfordres til å besvare undersøkelsen med en gang. Da er dere ferdig med den og dere er sikre på at dere ikke glemmer å svare.

Primærhensikten med denne spørreundersøkelsen er å hjelpe faglærerne med å få informasjon om hvilke læringsressurser (forelesninger, temasider osv) dere studenter benytter i deres arbeid med faget. Denne informasjonen vil bli benyttet til å videreutvikle og forbedre undervisingen i faget i kommende semestre. Det er derfor viktig at alle svarer på spørreundersøkelsen, også de som i liten grad følger den organiserte undervisingen i faget!

Spørreundersøkelsen benytter "Nettskjema". Om du ønsker kan du lese mer om "Nettskjema" her.

27. september 2023: Resultat av spørreundersøkelse om TMA4240 Statistikk

Takk til alle 450 som svarte på spørreundersøkelse om TMA4240 Statistikk! En oppsummering av resultatene fra spørreundersøkelsen finner dere her. Fritekstsvarene er ikke inkludert i rapporten. Resultatene i rapporten vil bli kort kommentert på forelesningene på mandag 2. oktober/tirsdag 3. oktober.

13. september 2023: Spørreundersøkelse om TMA4240 Statistikk

Vi har ikke referansegruppe i TMA4240 i dette semesteret. I stedet ønsker fagstaben å innhente informasjon om hvordan emnet og undervisningen i emnet fungerer for dere studenter ved spørreundersøkelser. Den første spørreundersøkelsen finner dere her. Spørreundersøkelsen vil være åpen i en uke, men det anbefales at dere svarer med en gang. Da er dere ferdig med den og dere er sikre på at dere ikke glemmer å svare. For å få et godt inntrykk av hvordan dere studenter oppfatter TMA4240 er det viktig at alle som følger emnet svarer. Både de som går på forelesninger og/eller plenumsregning og de som ikke gjør dette bør svare, både de som ser på introvideoer og de som ikke gjør det bør svare. Både de som benytter digital eller fysisk statistikklab og de som ikke gjør de bør svare. Alle som følger TMA4240 bør svare!!

Spørreundersøkelsen benytter "Nettskjema". Om du ønsker kan du lese mer om "Nettskjema" her.

5. September 2023: Skriftlig innlevering 2, oppgave 2a

Det er en trykkfeil i den oppgitt formelen for integralet \(\int_{-\infty}^\infty e^{-x^2}dx\). Det korrekte skal være at dette integralet er lik \(\sqrt{\pi}\).

4. september 2023: Skriftlige innleveringer

Merk at en del av oppgavene på de skriftlige innleveringene er merket med ei stjerne (like etter oppgavenummeret). Denne stjerna indikerer at oppgaven kan løses basert på hva som diskuteres i introvideoer/forelesninger/plenumsregning i den første av de to ukene den skriftlige innleveringen dekker. Dere oppfordres til å utnytte dette til å få en jevn arbeidsmengde per uke i emnet.

29. august 2023: Tekniske problemer med JupyterHub

Det er mange som opplever problemer med JupyterHub. Dette skyldes for stor pågang på serverne. Teknisk gruppe er varslet, og vi håper at problemet fikses raskt. Frem til vi har en mer permanent løsning foreslår vi å se på Ovsys (innleveringsmappen har to pdf-versjoner av notatbøkene) eller laste ned notatbøkene fra github her: https://github.com/imfdrift/TMA4240H23. Det er også lagt ut en pdf av øvingen i emnematrisa der kodesnuttene er ferdig kjørt.

24. august 2023: Feil i fasit for oppgave 6 i skriftlig innlevering 1

Det er oppdaget en feil i fasit til oppgave 6 i skriftlig innlevering 1. Korrekt fasit til denne oppgaven er 0.4, 0.5, 0.368. Dette er nå rettet opp i oppgavefila, men dersom du har besøkt oppgavefila og gjort endringer på denne vil vår oppdatering ikke bli synlig for deg. I så fall må du gjøre som beskrevet i fila "Velkommen til TMA4240 sin Jupyter Hub" for å få vår endring synlig for deg. Eller du kan alternativt bare notere deg de oppdaterte verdiene gitt her.

22. august 2023: Vikar i forelesning i uke 35

Forelesningene i uke 35 (dvs på mandag 28. august og tirsdag 29. august) vil bli gitt av en vikar. Faglærer er tilbake i forelesningene fra og med uke 36.

15. august 2023: Velkommen til hjemmesiden for TMA4240 Statistikk, høsten 2023.

Du bør bruke litt tid på å gjøre deg kjent med denne hjemmesiden. Merk spesielt følgende:

  • Første forelesning for studieretningene BFY, BKJ, MLREAL, MTBYGG, MTDESIG og MTENERG er på mandag 21. august kl 15.15 i R1. For studieretningene MTDT, MTFYMA, MTIØT, MTKJ, MTMT, MTENERG, MTNANO, MTPETR og MTTEKGEO er første forelesning på tirsdag 22. august kl 08.15 i F1.
  • Før du kommer til første forelesning må du ha sett fem introvideoer! Du finner link til disse introvideoene i emnematrisa. Forelesningen vil ta utgangspunkt i at du har sett disse fem introvideoene!
  • Øvingsopplegget starter allerede i første undervisningsuke. De første øvingene blir tilgjengelige i emnematrisa allerede på fredag 18. august og en øving har innleveringsfrist allerede på fredag 25. august. Det blir veiledning for de første øvingene i statistikklab på torsdag 24. august og fredag 25. august.
2023-11-16, Håkon Tjelmeland