TMA4240 Statistikk høsten 2023

Emnematrisa

I tabellen under finner du for hver undervisningsuke linker til introvideoer, elektroniske øvinger og skriftlige innleveringer, samt link til relaterte temasider.

Uke Tema (link til relatert temaside)
{Pensum}
Ukas introvideoer Elektronisk øving Skriftlig innlevering
34 Sannsynlighet (temaside)
{WMMY: Kap 2.1-2.4}
Introduksjon til introvideoene (04:54) (pdf) BLOKK 1 BLOKK 1
Stokastisk forsøk, hendelser og venndiagram (11:26) (pdf) Elektronisk
øving 1
Blokk 1
Ut: 18.08 kl 16.00
Frist: fredag
\(\text{25.08 kl 18.00.}\)
Skriftlig
innlevering 1
Blokk 1
Ut: 18.08 kl 16.00


Frist: fredag
\(\text{01.09 kl 18.00.}\)
Øvingen leveres
i Ovsys2.


PDF av Skriftlig innlevering 1
Sannsynlighet (12:29) (pdf)
Uniform sannsynlighetsmodell (17:37) (pdf)
Kombinatorikk (25:01) (pdf)
35 {WMMY: Kap 2.5-2.8} Sannsynlighet for union av hendelser (07:39) (pdf) Elektronisk
øving 2
Blokk 1
Ut: 25.08 kl 16.00
Frist: fredag
\(\text{01.09 kl 18.00.}\)
Betinget sannsynlighet og uavhengige hendelser (08:57) (pdf)
Total sannsynlighet og Bayes regel (06:49) (pdf)
Stokastiske variabler og fordelinger (temaside)
{WMMY: Hele Kap 3}
Stokastiske variabler, punktsannsynlighet og sannsynlighetstetthet (20:26) (pdf)
Kumulativ fordeling og kvantiler (06:18) (pdf)
Simultanfordeling, betinget fordeling og uavhengige stokastiske variabler (12:15) (pdf)
36 Stokastisk simulering (ingen temaside)
{ER: Kap 2.10, 4.5}
Stokastisk simulering og pseudo-tilfeldige tall (17.55) (pdf) Elektronisk
øving 3
Blokk 1
Ut: 01.09 kl 16.00
Frist: fredag
\(\text{08.09 kl 18.00.}\)
Skriftlig
innlevering 2
Blokk 1
Ut: 01.09 kl 16.00


Frist: fredag
\(\text{15.09 kl 18.00.}\)
Øvingen leveres
i Ovsys2.


PDF av Skriftlig innlevering 2
Simulering fra diskrete og kontinuerlige fordelinger (09:04) (pdf)
Forventningsverdi og varians (temaside)
{WMMY: Kap 4.1-4.2}
Forventningsverdi, varians og standardavvik (14:39) (pdf)
Forventningsverdi av funksjoner av stokastiske variabler (10:39) (pdf)
37 {WMMY: Kap 4.3 (frem til "What If the Function Is Nonlinear?") } Kovarians og korrelasjon (06:39) (pdf) Elektronisk
øving 4
Blokk 1
Ut: 08.09 kl 16.00
Frist: fredag
\(\text{15.09 kl 18.00.}\)
Forventningsverdi og varians til lineære funksjoner (17:55) (pdf)
Noen flere regneregler for forventningsverdi og varians (07:27) (pdf)
Viktige diskrete fordelinger (temaside)
{WMMY: Kap 5.1-5.2}
Introduksjon til viktige diskrete og kontinuerlige fordelinger (01:48) (pdf)
Binomisk fordeling (18:02) (pdf)
38 {WMMY: 5.4-5.6} Geometrisk og negativ binomisk fordeling (17:07) (pdf) Elektronisk
øving 5
Blokk 1
Ut: 15.09 kl 16.00
Frist: fredag
\(\text{22.09 kl 18.00.}\)
Skriftlig
innlevering 3
Blokk 1
Ut: 15.09 kl 16.00


Frist: fredag
\(\text{29.09 kl 18.00.}\)
Øvingen leveres
i Ovsys2.


PDF av Skriftlig innlevering 3
Poissonprosess og poissonfordeling (16:58) (pdf)
Poissonfordeling som tilnærming til binomisk fordeling (07:47) (pdf)
Viktige kontinuerlige fordelinger (temaside)
{WMMY: Kap 6.1-6.4}
Normalfordeling (17:32) (pdf)
39 {WMMY: Kap 6.6-6.7} Eksponensialfordeling (12:05) (pdf) Elektronisk
øving 6
Blokk 1
Ut 22.09 kl 16.00
Frist: fredag
\(\text{29.09 kl 18.00.}\)
Gamma- og kjikvadratfordeling (08:26) (pdf)
Student t-fordeling (06:03) (pdf)
Funksjoner av stokastiske variabler (temaside)
{WMMY: Kap 7.1, 7.2 (det som er pensum, se pensumlista), 4.3 (fra "What If the Function Is Nonlinear?")}
Transformasjon av stokastisk variabel (22:11) (pdf)
Feilforplantningsformelen (16:25) (pdf)
40 {WMMY: Kap 7.3, 8.4, 6.5} Momenter og momentgenererende funksjoner (17:09) (pdf) Elektronisk
øving 7
Blokk 1
Ut: 29.09 kl 16.00
Frist: fredag
\(\text{06.10 kl 18.00.}\) BLOKK 2
BLOKK 2
Bruke momentgenererende funksjoner til å bevise egenskaper til fordelinger (15:20) (pdf) Skriftlig
innlevering 4
Blokk 2
Ut: 29.09 kl 16.00Frist: fredag
\(\text{13.10 kl 18.00.}\)
Øvingen leveres
i Ovsys2.


PDF av Skriftlig innlevering 4
Sentralgrenseteoremet (12:42) (pdf)
Normalfordeling som tilnærming til binomisk fordeling (08:51) (pdf)
41 Parameterestimering (temaside)
{WMMY: Kap 9.1-9.5, 1.1-1.7, 8.8, 9.14, 8.2-8.3}
Introduksjon til parameterestimering (15:29) (pdf) BLOKK 2
Histogram, boksplott, normalfordelingsplott og spredningsplott (09:47) (pdf) Elektronisk
øving 8
Blokk 2
Ut: 06.10 kl 16.00
Frist: fredag
\(\text{13.10 kl 18.00.}\)
Observator, estimator og evaluering av estimatorer (22:24) (pdf)
Estimering og stokastisk simulering (06:29) (pdf)
Rimelighetsfunksjonen og sannsynlighetsmaksimeringsestimator (17:26) (pdf)
42 Konfidens- og prediksjonsintervall (temaside)
{WMMY: Kap 9.2-9.6, 9.8 (det som er pensum, se pensumlista), 8.5-8.6}
Konfidensintervall (18:58) (pdf) Elektronisk
øving 9
Blokk 2
Ut: 13.10 kl 16.00
Frist: fredag
\(\text{20.10 kl 18.00.}\)
Skriftlig
innlevering 5
Blokk 2
Ut: 13.10 kl 16.00


Frist: fredag
\(\text{27.10 kl 18.00.}\)
Øvingen leveres
i Ovsys2.


PDF av Skriftlig innlevering 5
Utgangspunkt for konfidensintervall i en del situasjoner (24:35) (pdf)
Konfidensintervall og stokastisk simulering (06:23) (pdf)
Konfidensintervall og valg av antall observasjoner (08:06) (pdf)
Prediksjonsintervall (17:12) (pdf)
43 Hypotesetesting (temaside)
{WMMY: Kap 10.1-10.4, 10.5 (det som er pensum, se pensumlista), 10.7 (det som er pensum, se pensumlista), 10.8, 10.10 (det som er pensum, se pensumlista)}
Hypotesetesting, hypoteser og testobservator (13:17) (pdf) Elektronisk
øving 10
Blokk 2
Ut: 20.10 kl 16.00
Frist: fredag
\(\text{27.10 kl 18.00.}\)
Type I- og type II-feil, signifikansnivå og beslutningsregel (16:01) (pdf)
P-verdi (11:02) (pdf)
Valg av testobservator i en del hypotesetestingssituasjoner (19:02) (pdf)
Sammenheng mellom konfidensintervall og tosidig hypotesetest (07:08) (pdf)
44 {WMMY: Kap 10.2, 10.6, 16.1 (det som er pensum, se pensumlista), E: Kap 3.1-3.4, 4.2} Teststyrke (15:59) (pdf) Elektronisk
øving 11
Blokk 2
Ut: 27.10 kl 16.00
Frist: fredag
\(\text{03.11 kl 18.00.}\)
Skriftlig
innlevering 6
Blokk 2
Ut: 27.10 kl 16.00


Frist: fredag
\(\text{10.11 kl 18.00.}\)
Øvingen leveres
i Ovsys2.


PDF av Skriftlig innlevering 6
Hypotesetest og valg av antall observasjoner (15:59) (pdf)
Fortegnstesten (08:16) (pdf)
To-utvalg permutasjonstest (14:27) (pdf)
45 Enkel lineær regresjon (temaside)
{WMMY: Kap 11.1-11.4}
Enkel lineær regresjon og minste kvadraters metode (12:56) (pdf) Elektronisk
øving 12
Blokk 2
Ut: 03.11 kl 16.00
Frist: fredag
\(\text{10.11 kl 18.00.}\)
Enkel lineær regresjon og SME (11:13) (pdf)
Egenskaper til estimatorene i enkel lineær regresjon (23:17) (pdf)
46 {WMMY: Kap 11.5-11.6, 11.10 (det som er pensum, se pensumlista)} Residualer og residualplott (07:08) (pdf) Elektronisk
øving 13
Blokk 2
Ut: 10.11 kl 16.00
Frist: fredag
\(\text{17.11 kl 18.00.}\)
Skriftlig
innlevering 7
Blokk 2
Ut: 10.11 kl 16.00

Frist: fredag
\(\text{24.11 kl 18.00.}\)
Øvingen leveres
i Ovsys2.


PDF av Skriftlig innlevering 7
Inferens i en enkel lineær regresjonsmodell (20:49) (pdf)
Prediksjon og prediksjonsintervall i enkel lineær regresjon (14:07) (pdf)
47 Repetisjon og avslutning Ingen elektronisk øving
2024-01-02, Ingeborg Hem Sørmoen