TMA4240 Statistikk høsten 2023

Tidligere eksamenssett

I tabellen under finner dere tidligere eksamenssett i TMA4240 Statistikk og TMA4245 Statistikk. Tabellen inneholder løsningsskisser for alle eksamenssettene, og også videoløsninger av enkelte oppgaver.

Merk at løsningsskissene er av svært varierende kvalitet og at løsningene gitt i disse absolutt ikke må oppfattes som mønsterløsninger og eksempler på hvordan en eksamensbesvarelse skal føres.

Merk: Noen av eksamenssettene under inneholder fasit. Denne fasiten var selvfølgelig ikke en del av det opprinnelige eksamensettet, men er lagt til etterpå for at det skal være lettere å benytte oppgavene til å trene på det man har lært i faget.

Merk: Pensum i TMA4240 Statistikk er noe endret fra og med høsten 2023. Noen av eksamenssettene under vil derfor inneholder spørsmål som ligger utenfor hva som er pensum høsten 2023. Og dessuten vil noen deler av pensum høsten 2023 ikke være dekket av eksamenssettene under.

Karakterregel: Eksamenene mai 2020 og august 2020 hadde karakterregel "bestått"/"ikke bestått" og har derfor et format som er mindre relevant enn de andre tidligere eksamenene der karaktereregelen var bokstavkarakter.

År Eksamen Bokmål Nynorsk Engelsk Løsningsskisse Videoløsning Kommentarer Deloppgaver som ikke er dekket av pensum høst 2023
2023 desember pdf pdf pdf
august pdf pdf 4d
juni pdf pdf pdf pdf -
2022 desember pdf pdf pdf 1c
august pdf pdf pdf -
mai pdf pdf pdf 5c
2021 desember pdf pdf pdf Det var to eksamener i desember 2021 -
desember pdf pdf pdf Det var to eksamener i desember 2021 -
august pdf pdf pdf Hjemmeeksamen: Bokstavkarakter -
mai pdf pdf pdf pdf Hjemmeeksamen: Bokstavkarakter -
2020 november pdf pdf Hjemmeeksamen: Bokstavkarakter -
august pdf pdf Hjemmeeksamen: Bestått/ikke bestått -
mai pdf pdf Hjemmeeksamen: Bestått/ikke bestått -
2019 november pdf pdf pdf pdf 1e
august pdf pdf pdf pdf -
mai pdf pdf pdf pdf 6b
2018 november pdf pdf pdf pdf -
mai pdf pdf pdf pdf -
2017 november pdf pdf pdf pdf 4b,4c
august pdf pdf pdf pdf 1c,2c,2d
mai pdf pdf pdf pdf 3d
2016 desember pdf pdf pdf pdf 1a, 1b,1c, 2, 3b, 3c, 5 3c
august pdf pdf pdf pdf 1a, 1b -
mai pdf pdf pdf pdf 2, 3abc, 3d -
2015 desember pdf pdf pdf pdf 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 3a, 4a, 4b,4c 2b,2c
august pdf pdf pdf pdf 1, 3a, 3bc -
juni pdf pdf pdf pdf 4ab 4a,4b,4c,4d
2014 desember pdf pdf pdf pdf 3c
august pdf pdf pdf 2 -
mai pdf pdf pdf pdf 1b,1c
2013 desember pdf pdf pdf pdf 3a,3b
august pdf pdf pdf pdf 3b,3c
mai pdf pdf pdf pdf -
2012 desember pdf pdf pdf pdf 2a, 2b -
august pdf pdf -
mai pdf pdf pdf pdf -
2011 desember pdf pdf pdf pdf -
august pdf pdf -
juni pdf pdf pdf pdf -
2010 desember pdf pdf pdf pdf 1, 2a, 3 -
august pdf pdf pdf pdf -
juni pdf pdf pdf pdf -
2009 desember pdf pdf pdf pdf -
august pdf pdf -
mai pdf pdf pdf pdf 3e
2023-12-22, Håkon Tjelmeland