TMA4240 Statistikk høsten 2023

Obligatoriske aktiviteter

De eneste obligatoriske aktivitetene i TMA4240 Statistikk er et øvingsopplegg bestående av elektroniske øvinger og skriftlige innleveringer. For å få gå opp til eksamen kreves det at øvingsopplegget er godkjent. Kravene til godkjent øvingsopplegg er basert på å dele undervisningssemesteret inn i to blokker, blokk 1 og blokk 2, se emnematrisa. For å få godkjent øvingsopplegget er kravet som følger.

 • Elektroniske øvinger:
  • Minst 4 (av 7) godkjente elektroniske øvinger fra Blokk 1.
  • Minst 4 (av 6) godkjente elektroniske øvinger fra Blokk 2.
 • Skriftlige innleveringer:
  • Minst 2 (av 3) godkjente skriftlige innleveringer fra Blokk 1.
  • Minst 2 (av 4) godkjente skriftlige innleveringer fra Blokk 2.

Merk:

 • Beskrivelse av hvordan de skriftlige innleveringene skal leveres finnes i ofte stilte spørsmål under "Skriftlige innleveringer".
 • Du er selv ansvarlig for å holde orden på om du har nok godkjente elektroniske øvinger og skriftlige innleveringer.
 • Oppgavetekster for elektroniske øvinger og skriftlige innleveringer finner du i emnematrisa.
 • Hvis du trenger hjelp med en elektronisk øving eller en skriftlig innlevering kan du få dette på statistikklab.
 • Det er ved å gjøre oppgaver du virkelig lærer pensum i TMA4240 Statistikk. Du oppfordres derfor til å gjøre samtlige øvinger. På temasidene kan du finne flere oppgaver (gamle eksamensoppgaver) relatert til de ulike temaene.
2023-08-14, Karina Lilleborge