TMA4240 Statistikk hausten 2022

Generelle Beskjedar

29/8-23: Eksamen med LF og sensurguide.

Eksamen (bokmål) eksamenstekst, Eksamen (nynorsk) eksamenstekst, Løsningsforslag: løsningsforslag. Rettemal: rettemal.

Velkommen til emnet TMA4240 hausten 2022. Emnet er delt inn i to parallellar. Parallell 1 for studieprogramma: BKJ, BFY, MLREAL, MTFYMA, MTBYGG, MTDESIG, MTENERG og parallell 2 for studieprogramma: MTPETR, MTKJ, MTNANO, MTTEKGEO, MTDT, MTIØT, MTMT, MTING.

Førelesingar blir no strømma. Gå inn i emnet på Blackboard og Panopto for å sjå førelesingane 'live'.

Det er og lagt ut videoar frå tidlegare førelesingar i kurset.

Spesifikke meldingar til kvar parallell finn de i venstremargen.

Det er nå lagt ut repetisjonsøvinger på STACK. Dvs. tidligere STACK-øvinger som har blitt lukket.

Kjære studenter! Denne studentundersøkelsen sender vi ut i alle emner som undervises ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE). Hjelp oss til å forbedre undervisningen ved å svare på undersøkelsen i emnet TMA4240 Statistikk https://nettskjema.no/a/295940 Undersøkelsen stenger 11. desember. (Undersøkelsen er anonym, men du må logge inn med Feide av sikkerhetsgrunner.)

Førelesingar

Parallell 1

Måndag 14:15 - 16:00 i S2
Tysdag 12:15 - 14:00 i S3

Parallell 2

Måndag 8:15 - 10:00 i S5
Onsdag 14:15 - 16:00 i S5

Førelesarar

Parallell 1: John Tyssedal, 1132 SII, epost:john [dot] tyssedal [at] ntnu [dot] no
Parallell 2: Jo Eidsvik, 1038, SII, epost:jo [dot] eidsvik [at] ntnu [dot] no

Lærebok

Læreboka som blir brukt er : Walpole, Myers, Myers and Ye (2012): Probability and Statistics for engineers (9. utgave), Pearson / Prentice Hall. Global edition av 9. utgave (ISBN 9781292161365) blir selt av Akademika.

Pensum

Pensum er følgjande kapittel i læreboka (samt spesifisert notat).
Kap 1. Heile.
Kap 2: Heile.
Kap 3: Heile.
Kap 4: 4.1 - 4.3 (til What if the function is nonlinear?)
Kap 5: Heile.
Kap 6: 6.1 - 6.7.
Kap 7: 7.1, 7.2: Teorem 1 og Teorem 3, 7.3.
Notat: Ordningsvariabler og ekstremvariabler
Kap 8: 8.1-8.6, 8.8.
Kap 9: 9.1 - 9.6, 9.8 (unntatt avsnittet Variances Unknown But Equal), 9.9-9.12, 9.14.
Kap 10: 10.1- 10.4, 10.5 (unntatt avsnittet Unknown But Equal Variances), 10.6-10.9, 10.10 (til og med eksempel 10.12)
Kap 11: 11.1-11.6, 11.10 (om residualplott).

Tabell og formelsamlingen "Tabeller og formler i statistikk" benyttes også i undervisningen. Denne er også et lovlig hjelpemiddel på eksamen så det anbefales at dere tidlig starter med å bruke denne under arbeidet med øvingene. Både utgaven fra Akademika og Fagbokforlaget kan brukes.

Det finnes en norsk-engelsk ordliste over sentrale begreper i emnet.

Øvingsansvarleg

Øvingar

Øvingsveiledning føregår i Statistikklab på tidene gitt nedanfor. Første gong i veke 35.

Tysdag: 08:15 - 12:00 i VE24
Torsdag 12:15 - 16:00 i H3
Fredag 08:15 - 12:00 i VE22-SMASH

Øvingane og informasjon verørande desse og Statistikklaben finn de i venstremargen.

Eksamen

Eksamen i TMA4240 blir 3. desember 2022. Tidspunktet er 9-13. Det blir skuleeksamen. Nedanfor er gitt ei liste av godkjende hjelpemiddel. Eksamensoppgåvene kjem til å vere utforma på same måte som dei som blei gitt før november 2019.
IE-fakultetet ynskjer ikkje at faglærarar skal gå rundt i eksamenslokalet, men vi blir tilgjengelege på telefon.

  • Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag eller Fagbokforlaget), finnes på Akademika.
  • Kalkulator: Casio fx-82ES PLUS, Casio fx-82EX, Citizen SR-270X, Citizen SR-270X College, Hewlett Packard HP30SCASIO fx-82ES PLUS, CITIZEN SR-270X, CITIZEN SR-270X College eller HP30S.
  • Matematisk Formelsamling, Karl Rottmann
  • Gult ark: Et stemplet gult A5-ark med egne håndskrevne formler og notater. Disse finnes i et stativ på veggen i 7. etasje i sentralbygg 2. En kan skrive på begge sider av arket.

Eksamen blir digital så ta med eigen PC. De kan lese meir om kva digital eksamen betyr her: Digital eksamen TMA4240.

Treffetider før Eksamen

Måndag 28. november 8-10 i S5
Onsdag 30. november 12-14 i S2
Onsdag 30. november 14-16 i S5
Fredag 2. desember 11-14 i S2

2023-08-29, Gunnar Taraldsen