TMA4240 Statistikk høsten 2021

TMA4240 Statistikk høsten 2021

1. sept 2022: Her er rettemal for konten. Vennligst studer denne, samt løsningsskissen sammenholdt med din egen besvarelse (tilgjengelig i Inspera) før du vurderer å be om begrunnelse eller vurderer å klage på karakteren. Merk også at ingen av sensorene vil oppgi nøyaktig poengsum.

11. august 2022: Løsningsskisse til kontinuasjonseksamen

Løsningsskisse til kontinuasjonseksamen 11. august er tilgjengelig fra https://wiki.math.ntnu.no/tma4245/2022v/eksamenssett fra cirka kl 14.00 på eksamensdagen.

25. juli 2022: Videoer i temasidene

Da skal problemene med videoene nevnt i meldingen under være rettet og alle videoer skal være tilgjengelige som før.

24. juli 2022: Videoer i temasidene

Vi faglærere har fått beskjed om at diverse videoer assosiert til TMA4240 har sluttet å fungere. Det er Seksjon for næringsstøtte ved NTNU ( https://www.ntnu.no/adm/sls) som er ansvarlig for å vedlikeholde tilgang til disse videoene, så eventuelle spørsmål angående tilgang til disse videoene må rettes til denne seksjonen. Vi faglærere har gitt beskjed til Seksjon for næringsstøtte om situasjonen, men kan dessverre ikke gjøre noe mer med situasjonen.

5. januar 2022: Sensur ferdig

Sensorene er nå ferdig med sin sensur av eksamensbesvarelsene. Merk at det enda kan ta litt tid før deres karakter blir tilgjengelig i studweb. Karakterfordelingen på eksamen ble som følger.

Karakter Andel
A 4.3%
B 12.4%
C 18.8%
D 24.3%
E 20.1%
F 20.1%

Sensurdokumenter som beskriver hvordan besvarelsene ble vurdert finnes på samme side som tidligere eksamensoppgaver.

9. desember: Løsningsskisser til dagens eksamener

Løsningsskisser til dagens to eksamener vil bli tilgjengelig på siden Gamle eksamenssett når begge eksamenene er ferdig, enten i kveld eller i morgen formiddag.

26. november: Pdf-fil med repetisjon

Presentasjonen som ble vist på repetisjonsforelesningen på onsdag/torsdag i siste undervisningsuke finnes nå her.

22. november: Informasjon om eksamen og om tiden mellom undervisningsslutt og eksamen

 • Eksamen i TMA4240 Statistikk blir avholdt som en digital skoleeksamen. Hvis du ikke allerede har gjort det bør du snarest studere websidene om digital skoleeksamen: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter. På den siden må du ekspandere punktene 1. Forberedelse, 2. På eksamensdagen, og 3. Etter eksamen, og lese grundig det som står der. Merk spesielt at du i god tid før eksamen må installere Safe Exam Browser på din maskin, og sjekke at dette fungerer på din maskin. Hvis du har tekniske problemer med dette, kontakt Orakel (og absolutt ikke faglærerne!).
 • Deres eksamen vil bestå av fire oppgaver, hvor hver av disse oppgavene består av en eller flere deloppgaver (a,b,c osv). I alle deloppgavene i Oppgave 1 skal du kun gi inn et tallsvar (du skal altså ikke vise utregningen som leder frem til ditt tallsvar). Oppgaveteksten angir hvor mange desimaler du skal angi i hvert av svarene. Oppgave 2, 3 og 4 skal du løse på papir (som du får utdelt på eksamen). Dette er det som i beskrivelsen av digital skoleeksamen kalles "håndtegninger/utregninger på papir", les nøye informasjonen om dette på https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter. Din løsning på oppgave 2, 3 og 4 blir rettet manuelt av sensor, så det er viktig at du skriver ryddig og lett lesbart, og at du tar med mellomregning slik at det er mulig å se hvordan du har tenkt.
 • Eksamenssettet vil ha en forside med en del praktisk informasjon. Du kan allerede nå lese denne forsiden slik at du slipper å bruke tid på dette på eksamensdagen. Forsiden for eksamen som starter kl 09.00 finner du her. Forsiden for eksamen som starter kl 15.00 er identisk med denne bortsett fra (selvfølgelig) tidspunktet for eksamen.
 • På forsiden til eksamenssettet (omtalt over) vil dere se at tillatte hjelpemidler på eksamen er
  • Tabeller og formler i statistikk (Fagbokforlaget).
  • Et gult ark (A5 med stempel) med egne håndskrevne formler og notater.
  • Bestem enkel kalkulator.
 • Gult ark som er lovlig hjelpemiddel på eksamen er blitt utdelt på forelesninger de to siste undervisningsukene, og vil også bli delt ut på fysisk statistikklab etter undervisningsslutt (se informasjon under). Eventuelt kan man hente et slikt gult ark utenfor instituttkontoret for Institutt for matematiske fag i 7. etasje, Sentralbygg 2. Merk at det er ett (og kun ett) slikt A5-ark man kan ha med på eksamen. Det er IKKE lov til å ha med mer enn ett slik gult ark på eksamen og det er IKKE lov til å ha med et A4-ark. Det finnes også slike A4-ark i 7. etasje i Sentralbygg 2, men det er for bruk i andre emner! På det gule A5-arket kan du skrive hva du vil, på begge sider og med hvilke farger du vil, men merk at alt skal være håndskrevet!
 • Digital statistikklab (forum) vil holde åpent frem til kl 16.00 dagen før eksamen. Faglærerne vil forsøke å besvare spørsmål som kommer der så godt som mulig, men merk at dersom antall spørsmål blir svært høyt (for eksempel de siste dagene før eksamen) kan det skje at vi ikke makter å besvare alle spørsmål, eventuelt at det tar lang tid før du får svar. Det er lettere å besvare spørsmål som er klart formulert, så slike spørsmål vil ofte få raskere svar. Hvis du ikke klarer å formulere spørsmålet ditt presist er det kanskje bedre at du kommer på fysisk statistikklab (se under).
 • Etter undervisingssemesterets slutt vil det ikke lenger være fysisk statistikklab på de vanlige tidspunktene. Det vil da kun være statistikklab på følgende tider og steder:
  • Onsdag 1. desember kl 10.15-14.00 i S2
  • Tirsdag 7. desember kl 10.15-14.00 i S2
 • Merk at læringsassistentene ikke lenger er tilgjengelige i fysisk statistikklab etter undervisningsslutt, slik at antall personer som kan svare på spørsmål er færre enn på vanlig statistikklab. Vi skal gjøre vårt beste for å svare alle som kommer, men erfaringsmessig blir det mer ventetid jo nærmere eksamen man kommer og jo senere på dagen det er. Så det anbefales å komme på 1. desember hvis man kan, og å komme tidlig på dagen.
 • Hvis du blir syk før eller på eksamen, les https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Syk+på%20eksamen.

11. november: Plan for fysisk undervisning de to siste undervisningsukene

Plan for de fysiske "forelesningene" for de to siste undervisningsukene er som følger:

 • Mandag 15. november: Interaktiv forelesning med blant annet p-verdi og to-utvalg hypotesetest
 • Onsdag 17./torsdag 18. november: PDF om parameterestimering i enkel lineær regresjon (man bør ha sett mandagens (15. november) videoforelesning før man kommer på denne PDFen).
 • Mandag 22. november: Interaktiv forelesning med blant annet konfidensintervall og hypotesetest i forbindelse med enkel lineær regresjon.
 • Onsdag 24./torsdag 25. november: En kort repetisjon av hva vi har sett på i kurset.

I løpet av de to siste undervisningsukene vil det komme en melding med detaljert informasjon om alle forhold relatert til eksamen i TMA4240. Denne meldingen vil også bli sendt ut på epost fra Blackboard til alle som er registrert i Blackboard som deltagere i kurset.

11. november: Introduksjonsvideo

I videoforelesningene i neste uke (dvs mandag 15. november) vil vi diskutere enkel lineær regresjon. Før man ser på forelesningsvideoene for mandag neste uke kan det derfor være nyttig å se introduksjonsvideoen for dette temaet: Enkel lineær regresjon.

5. november: Informasjon om tidspunkt for eksamen

På grunn av at Trondheim kommune i år disponerer deler av eksamenslokalene på Sluppen til å gjennomføre vaksinasjon, har NTNU i år ikke tilstrekkelig plass i eksamenslokalene til at alle studenter i TMA4240 kan avlegge eksamen samtidig. Eksamenskontoret vil derfor fordele de som er oppmeldt i TMA4240 inn i to grupper. Begge gruppene vil ha eksamen på 9. desember. For den ene gruppa vil eksamen starte kl 09.00, mens for den andre gruppa vil eksamen starte kl 15.00. Eksamenskontoret vil i neste uke gi beskjed til hver enkelt student i hvilken gruppe de er satt opp.

Det understrekes at faglærerne IKKE har informasjon om eller noen påvirkning på hvordan studentene fordeles i de to gruppene. Dersom noen har spørsmål i forbindelse med hvordan fordelingen i grupper foretas, eller dersom man i løpet av neste uke ikke har mottatt informasjon om i hvilken gruppe man er satt opp, må man derfor kontakte eksamenskontoret ved NTNU.

21. oktober: Plan for fysisk undervisning resten av semesteret

Fra og med neste uke (dvs fra og med mandag 25. oktober) starter vi med pdf og med interaktiv forelesning på de oppsatte fysiske undervisningstidspunktene. Bakgrunnen for denne endringen er at svært få studenter har valgt å møte opp til de tradisjonelle fysiske forelesningene som har vært holdt, samt at mange studenter har i spørreundersøkelsen markert for at de ønsker å delta på pdf og/eller interaktiv forelesning. Fra og med mandag 25. oktober er dermed planen for de oppsatte fysiske undervisningstidpunktene som følger:

 • Parallell 1:
  • Mandag kl 14.15-16.00, S2: Interaktiv forelesning basert på pensum forelest på videoforelesningene frem til og med uka før.
  • Onsdag kl 16.15-18.00, S2: Pdf basert på pensum forelest på videoforelesningene frem til og med uka før.
 • Parallell 2:
  • Mandag kl 08.15-10.00, S2: Interaktiv forelesning basert på pensum forelest på videoforelesningene frem til og med uka før.
  • Torsdag kl 08.15-10.00, S2: Pdf basert på pensum forelest på videoforelesningene frem til og med uka før.

Både de interaktive forelesningene og pdf-ene tar altså utgangspunkt i at du har sett videoforelesningene frem til og med uke før. Merk at de to interaktive forelesningene (for henholdsvis parallell 1 og 2) vil diskutere nøyaktig de samme oppgavene, så det gir ikke mening å komme på begge. Tilsvarende er det for de to pdf-ene på onsdag og torsdag, i begge pdf-ene vil man regne på de samme oppgavene. MEN oppgavene som blir diskutert på de pdf-ene vil IKKE være de samme som de som blir diskutert på de interaktive forelesningene.

Faglærerne håper og tror at mange av dere studenter vil oppleve dette som et bedre undervisningstilbud enn hva som har vært hittil, og vi oppfordrer alle til å komme på enten de interaktive forelesningene eller på pdf-ene. Det er selvfølgelig lov å komme på begge deler, men vi forventer at det for de fleste vil være naturlig å velge bare den ene typen (i tillegg til videoforelesningene).

Vi minner også om at vi i TMA4240 har statistikklab, både fysisk og digital (forum). Der kan dere få hjelp til øvingene (de elektroniske øvingene, skriftlige innleveringer og anbefalte oppgaver) og det er også mulig å sitte og jobbe med øvingene på den fysiske statistikklaben og få hjelp av studasser når du trenger det.

Sende epost

Vi ber om at dere IKKE bruker epost-listene dere finner på Blackboard. Bruk heller informasjonen dere finner her, ETTER at dere har lest informasjonen her.

2022-09-01, Jarle Tufto