TMA4240 Statistikk høsten 2021

TMA4240 Statistikk høsten 2021

14. september: Påmelding for PDF uke 38

Påmelding for PDF for uke 38 er nå tilgjengelig, klikk på PDF i menyen for å finne link til påmeldingssiden. Som før ber vi om at man ikke melder seg på før man er sikker på at man vil komme, og minner om at vi setter opp flere PDFer dersom de som nå ligger ute er fulltegnet før kl 14.00 på mandag i uke 38.

10. september: Introduksjonsvideo

I forelesningene i neste uke (dvs mandag 13. september) vil vi starte med å diskutere kapittel 4 i læreboka. Før man ser forelesningsvideoene for neste uke kan det derfor være nyttig å se introduksjonsvideoen for dette kapittelet: Forventningsverdi og varians.

7. september: Referansegruppe

Tre personer har til nå meldt seg villig til å være med i referansegruppa i emnet. Vi vil gjerne ha minst en person til med i referansegruppa, og gjerne også to eller tre person til. Spesielt ønsker vi minst en person til i referansegruppa fra parallell 1 (BKJ, BFY, MLREAL, MTFYMA, MTBYGG, MTDESIG, MTENERG) da vi foreløpig kun har en person i referansegruppa fra denne parallellen. Vi ber om at personer som kan tenkes seg å være med i referansegruppa melder fra om dette snarest ved å sende mail til haakon [dot] tjelmeland [at] ntnu [dot] no med informasjon om navn og hvilken studieretning man går på, beskjeden må sendes senest i løpet av torsdag 9. september.

7. september: Påmelding for PDF uke 37

Påmelding for PDF for uke 37 er nå tilgjengelig, klikk på PDF i menyen for å finne link til påmeldingssiden. Som før ber vi om at man ikke melder seg på før man er sikker på at man vil komme, og minner om at vi setter opp flere PDFer dersom de som nå ligger ute er fulltegnet før kl 14.00 på mandag i uke 37.

24. august: Da er kravet om en meters avstand også i forbindelse med undervisning gjeninnført ved NTNU. Med dette kravet er det dessverre ikke mulig å holde vanlige fysiske forelesninger i TMA4240, noe som betyr at vi må gå over til plan B som beskrevet i meldingen under datert 3. august. Så inntil videre er det kun digitale forelesninger i TMA4240, basert på videoer av forelesningene høsten 2019 (se tabell under videoforelesninger). I den tredje undervisningsuka vil vi starte opp med PDFer (som beskrevet i meldingen under datert 3. august), nærmere informasjon om dette kommer i neste uke. Fysisk statistikklab utgår også så lenge kravet om en meters avstand i forbindelse med undervisning opprettholdes.

Undervisningen i TMA4240 vil gå tilbake til plan A straks kravet om en meters avstand fjernes.

3. august: Velkommen til TMA4240 Statistikk. Da det enda ikke er avklart hvilke smittevernsregler som vil gjelde ved undervisningsstart, er det enda ikke klart hvordan undervisningen i emnet vil bli organisert. Foreløpig finnes det to alternative planer for undervisningen, plan A og plan B. Plan A vil bli brukt så sant smittevernsreglene nasjonalt og på NTNU tillater dette.

 • Plan A:
  • Forelesninger: Vanlige fysiske forelesninger på tidspunktene fastsatt i emnets timeplan. Forelesningene vil ikke bli streamet og det vil ikke bli videoopptak av forelesningene, men video av forelesninger i en del tidligere semestre er tilgjengelige, se videoforelesninger.
  • Øvingsveiledning: Øvingsveiledning fysisk på statistikklab og digitalt på forum på tidspunktene fastsatt i emnets timeplan.
 • Plan B:
  • Forelesninger: Forelesningene er digitale og består av videoopptak av forelesningene holdt høsten 2019. Merk at dette betyr at praktisk informasjon gitt på forelesningene IKKE gjelder i høst. Praktisk informasjon angående høsten 2021 blir gitt på denne hjemmesiden!
  • Pensumsdiskusjonsforelesninger (PDF): Fra og med tredje undervisningsuke vil vi ha pensumsdiskusjonsforelesninger (PDFer). PDFer er undervisning med fysisk oppmøte hvor en av faglærerne vil diskutere deler av pensum gjennomgått i forelesningene frem til og med uka før. For å sikre at smittevernsregler kan overholdes kreves det at man melder seg på en PDF. Mer informasjon om PDFer kommer dersom Plan B må gjennomføres.
  • Øvingsveiledning: Øvingsveiledning digitalt på forum på tidspunktene fastsatt i emnets timeplan.

I tillegg til forelesninger og øvingsveiledning som beskrevet over, vil vi ha følgende undervisningselementer i TMA4240:

 • Introduksjons- og tematiske videoer: Til hvert kapittel i boka finnes det en tilhørende introduksjonsvideo som man med fordel kan se før man går på forelesning angående dette kapittelet. For en del viktige tema i pensum finnes det dessuten egne tematiske videoer.
 • Temasider: Temasidene for TMA4240/TMA4245 kan være et nyttig supplement til forlesningene og læreboka. På disse sidene oppsummeres og diskuteres de viktigste begrepene og regnereglene i TMA4240.
 • Øvinger: Det er tre typer øvinger. Merk at de to første øvingstypene, dvs elektroniske øvinger og skriftlige innleveringer, er obligatoriske.
  • Elektroniske øvinger: Det blir gitt en elektronisk øving hver uke, se øvingsopplegg for en nærmere beskrivelse, inkludert krav til godkjente øvinger.
  • Skriftlige innleveringer: Det blir gitt en skriftlig innlevering annenhver uke, se igjen øvingsopplegg for en nærmere beskrivelse, inkludert krav til godkjente øvinger.
  • Anbefalte øvinger: Det blir gitt en anbefalt øving hver uke. Det anbefales sterkt at man jobber også med disse øvingene, men de er ikke obligatoriske, de skal ikke leveres inn og det blir gitt løsningsforslag til hver øving. De anbefalte øvingene blir lagt tilgjengelige på øvingsopplegg.

Sende epost

Vi ber om at dere IKKE bruker epost-listene dere finner på Blackboard. Bruk heller informasjonen dere finner her, ETTER at dere har lest informasjonen her.

2021-09-14, Sara Martino