TMA4240 Statistikk høsten 2019

TMA4240 Statistikk høsten 2019

Vil du bidra til å modernisere både innholdet i de grunnleggende matematikk- og statistikkemnene, og måten de undervises på? I forskningsprosjektet ACT! (ACTive learning in core courses in mathematics and statistics for engineering education) ønsker vi å finne ut hvilke ressurser, hvilke læringsstiler og hvilken organisering som gir best læringsutbytte, og hvilket faginnhold som er mest relevant for fremtidige sivilingeniører. Vil du hjelpe oss til dette, ved å svare på spørsmål for å kartlegge din læringsstil? Etter du har svart på spørsmålene får du tilsendt din skår, samt informasjon om læringsstiler og forslag til hvordan du kan bedre læringshverdagen din.

Merk: Du skal bare svare på denne undersøkelsen en gang, så hvis du allerede har svart på den våren 2019 i forbindelse med et matematikkemne skal du ikke besvare den en gang til nå.

Lenke til undersøkelsen: https://innsida.ntnu.no/forms/view.php?id=221738

Har du spørsmål til denne undersøkelsen kan du ta kontakt med Mette Langaas.

Statistikklab på mandager

På mandager må du møte opp senest 19:00 på statistikklab (som er i S5) for å få hjelp! Så lenge du kommer før 19, vil det være mulig å få hjelp fram til klokka 20.

Sende epost

Vi ber om at dere IKKE bruker epost-listene dere finner på Blackboard. Bruk heller informasjonen dere finner her, ETTER dere har lest informasjonen her.

2019-10-18, Håkon Tjelmeland