TMA4240 Statistikk høsten 2019

TMA4240 Statistikk høsten 2019

Løsningsskisse for kontinuasjonseksamen avholdt i august 2020 finnes her.

Kontinuasjonseksamen august 2020

Kontinuasjonseksamen i TMA4240 Statistikk i august 2020 blir avholdt som hjemmeeksamen, og besvarelsene vil bli vurdert som bestått eller ikke-bestått. Alle hjelpemidler blir tillatt på eksamen, men det er ikke tillatt å få hjelp av andre eller å kommunisere med andre.

TMA4245 Statistikk, som har identisk pensum med TMA4240 Statistikk, hadde hjemmeeksamen våren 2020. Dere finner denne eksamenen ved å gå inn på hjemmesiden for TMA4245 Statistikk for dette semesteret.

Sensur avsluttet.

Sensur av eksamen er nå avsluttet (men merk at det enda kan ta noe tid før eksamensresultatene blir tilgjengelige på Studentweb). Poeng for oppgave 1 (flervalgsoppgavene) ble automatisk beregnet, mens besvarelsene av de andre oppgavene ble manuelt vurdert av sensor.

Det viste seg dessverre å være en feil i oppgaveteksten i oppgave 1e. Korrekt potens i uttrykket for summen av en geometrisk rekke skal være \(n+1\), ikke \(n-1\) som det står. For å ta hensyn til dette ble antall poeng for oppgave 1 beregnet som følger.

  • Hvis oppgave 1e var korrekt besvart: 1a) Fire poeng dersom korrekt besvart, ellers null poeng. For hvert av punktene 1b), 1c) og 1d) får man fire poeng hvis man bare har markert for korrekt alternativ, to poeng dersom man både har markert for korrekt alternativ og for ett galt alternativ, ellers null poeng. 1e) Fire poeng.
  • Hvis oppgave 1e var galt eller ikke besvart: 1a) Fem poeng dersom korrekt besvart, ellers null poeng. For hvert av punktene 1b), 1c) og 1d) får man fem poeng hvis man bare har markert for korrekt alternativ, to og et halvt poeng dersom man både har markert for korrekt alternativ og for ett galt alternativ, ellers null poeng. 1) Null poeng.

Karakterfordelinga i emnet ble:

  • A: 7.8%
  • B: 13.6%
  • C: 24.7%
  • D: 24.0%
  • E: 13.3%
  • F: 16.6%

Sende epost

Vi ber om at dere IKKE bruker epost-listene dere finner på Blackboard. Bruk heller informasjonen dere finner her, ETTER dere har lest informasjonen her.

2020-08-07, Håkon Tjelmeland