TMA4240 Statistikk høsten 2018

TMA4240 Statistikk høsten 2018

Løsningsskisse tilgjengelig

Eksamensoppgaven og en midlertidig løsningsskisse er nå tilgjengelig her. Merk at løsningsskissen vil bli oppdatert under sensur.

Spørreundersøkelse i regi av fagstaben

Vi er avhengig av deres tilbakemeldinger for å kunne gjøre statistikkemnet så godt som mulig. Vi ber derfor om at alle tar undersøkelsen under snarest slik at vi får flest mulig tilbakemeldinger.

https://kvass.svt.ntnu.no/TakeSurvey.aspx?SurveyID=92M1lnl2

Vil du bidra til å modernisere både innholdet i de grunnleggende matematikk- og statistikkemnene, og måten de undervises på? I forskningsprosjektet ACT! (ACTive learning in core courses in mathematics and statistics for engineering education) ønsker vi å finne ut hvilke ressurser, hvilke læringsstiler og hvilken organisering som gir best læringsutbytte, og hvilket faginnhold som er mest relevant for fremtidige sivilingeniører. Vil du hjelpe oss til dette, ved å svare på spørsmål for å kartlegge din læringsstil? Etter du har svart på spørsmålene får du tilsendt din skår, samt informasjon om læringsstiler og forslag til hvordan du kan bedre læringshverdagen din.

Lenke til undersøkelsen: https://innsida.ntnu.no/forms/view.php?id=221738

Undersøkelsen er på engelsk, fordi det er denne versjonen av undersøkelsen som er blitt vitenskapelig validert (vi kan oversette til norsk, men da vil ikke vi kunne bruke oversettelsen før den er validert). Vi beklager hvis det skaper vanskeligheter når du skal ta undersøkelsen. Har du spørsmål til denne undersøkelsen kan du ta kontakt med Mette Langaas.

2019-12-17, Mette Langaas