TMA4240 Statistikk høsten 2018

TMA4240 Statistikk høsten 2018

Løsningsskisse tilgjengelig

Eksamensoppgaven og en midlertidig løsningsskisse er nå tilgjengelig her. Merk at løsningsskissen vil bli oppdatert under sensur.

Spørreundersøkelse i regi av fagstaben

Vi er avhengig av deres tilbakemeldinger for å kunne gjøre statistikkemnet så godt som mulig. Vi ber derfor om at alle tar undersøkelsen under snarest slik at vi får flest mulig tilbakemeldinger.

https://kvass.svt.ntnu.no/TakeSurvey.aspx?SurveyID=92M1lnl2

2018-11-29, Torstein Mæland Fjeldstad