TMA4240 Statistikk høsten 2018

Ofte stilte spørsmål

Vennligst les informasjonen nedenfor før du sender e-post til koordinator, faglærer eller øvingslærer.

Emnekoder

Emnet mitt heter TMA4240 Statistikk. Hvorfor er det mange av ressursene som også har emnekoden TMA4245 Statistikk?

Emnet Statistikk undervises både i høstsemestret og i vårsemestret. I høstsemestret har emnet koden TMA4240 og i vårsemestret TMA4245. Disse to emnene har samme innhold og vi har derfor laget felles ressurser (øvinger, temasider, videoer) for disse to emnene. Det avholdes også felles kontinuasjonseksamen for de to emnekodene.

Øvingsopplegg og eksamen

Hva kreves for å få gå opp til eksamen?

For å kunne gå opp til eksamen må du ha godkjent samtlige av kravene listet under:

  • Minst 4 av 6 Maple TA-øvinger godkjent fra Blokk 1. En test er bestått hvis minst 4 av 6 poeng er oppnådd.
  • Minst 4 av 6 Maple TA-øvinger godkjent fra Blokk 2. En test er bestått hvis minst 4 av 6 poeng er oppnådd.
  • Minst 3 av 6 skriftlige innleveringer godkjent, hvorav minst 1 fra Blokk 1 og minst 1 fra Blokk 2.

Hva er lov å ha med på eksamen?

  • Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag eller Fagbokforlaget), finnes på Akademika.
  • Kalkulator: Casio fx-82ES PLUS, Casio fx-82EX, Citizen SR-270X, Citizen SR-270X College, Hewlett Packard HP30SCASIO fx-82ES PLUS, CITIZEN SR-270X, CITIZEN SR-270X College eller HP30S.
  • Gult ark: Et stemplet gult A5-ark med egne håndskrevne formler og notater. Disse finnes i et stativ på veggen i 7. etasje i sentralbygg 2.

Hvordan sjekker jeg antall godkjente øvinger?

Antall godkjente innleveringer sjekker du i Blackboard. Her finner du en oversikt over både godkjente og ikke godkjente skriftlige innleveringer. Godkjente elektroniske øvinger (Maple TA) sjekker du i Maple TA ved å velge ”Gradebook” og deretter ”View Past results”.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke fikk nok godkjente øvinger?

Du må ha en gyldig grunn for ikke å ha nok godkjente øvinger. Ta kontakt med øvingslærer straks hvis problemer oppstår. Ikke vent til i slutten av semesteret med å kontakte øvingslærer!

Jeg tar opp igjen statistikk, er øvingsopplegget godkjent?

Hvis du fikk lov til å ta eksamen tidligere, er øvingsopplegget automatisk godkjent, og du får ta eksamen i år også dersom du er oppmeldt. Dette gjelder for begge fagkodene (TMA4240 og TMA4245). Hvis du vil dobbeltsjekke, må du kontakte instituttkontoret for Institutt for matematiske fag (7. etg, Sentralbygg 2).

Vi anbefaler deg likevel å følge dette semesterets øvingsopplegg.

Elektronisk (Maple TA) øving

Hvordan fungerer Maple TA?

Logg inn i Maple TA med ditt NTNU brukernavn og passord. Første gang du logger inn må du registrere deg i faget TMA4240 Statistikk. På forsiden etter innlogging skal det stå "Enroll in a Class" på venstre side. Trykk på denne lenken, velg "TMA4240 Statistikk", og registrer deg. Merk at klassen ikke vil være tilgjengelig før semesterstart. Øvingene vil dukke opp under “Assignments”, andre viktige beskjeder vil dukke opp under "Class Details". Du har ubegrenset antall forsøk på hver test. Dersom du underveis skulle ønske å avbryte en test, trykk på "Quit & Save" - svarene vil da lagres i systemet så du ikke behøver å gjøre alt på nytt senere. Vi anbefaler at du trykker på "Submit Assignment" når du føler deg ferdig med en test, da dette gir deg en bekreftelse på hvor mange poeng det er registrert i systemet at du har oppnådd. Fortvil ikke hvis du mot formodning skulle glemme dette, da det også vil gjøres manuelt av oss i etterkant. Merk også at selv om du klikker "Submit Assignment", vil du fremdeles kunne ta testen på nytt; altså er ingen skade skjedd dersom du ikke har nok poeng. Ved å trykke på "View details" vil du få en oversikt over hvilke oppgaver du gjorde riktig/galt.

Hvordan sjekker jeg om øvingene er godkjent?

Hver øving i Maple TA består av 6 oppgaver, og hver oppgave gir ett poeng. For at øvingen skal bli godkjent må du få minst 4 poeng. Merk at enkelte oppgaver kan bestå av flere deloppgaver. For å se hvor mange poeng du har oppnådd på en test, klikk på "Gradebook" (ganske langt oppe på siden, under tittelen "TMA4240 Statistikk") og deretter "View Past Results". Her vil du finne informasjon om de enkelte testene. Dersom det står at du har 4/6 poeng, er det godkjent (uansett hva du måtte finne på Maple TA forøvrig). Obs! Telleren "Passed" representerer ikke antall ganger du har bestått en test.

Lagres riktige svar på Maple TA-øvingene, eller må jeg regne alt på nytt om jeg ikke får godkjent?

Maple TA lagrer riktige svar. I tillegg kan du underveis i en test sjekke om du har gjort en oppgave riktig. Øverst i høyre hjørne når du utfører testen, finner du funksjonen "How did I do?". Klikk på denne, og du vil få vite om svaret er riktig eller galt. Slik kan du forsikre deg om at svaret ditt er korrekt før du eventuelt trykker "Grade".

Skriftlige innleveringer

Hvordan leverer jeg de skriftlige innleveringene?

Skriftlige innleveringer i TMA4240 skal leveres elektronisk i Blackboard. Her ligger oppgavene for øvingen og du har mulighet for å laste opp besvarelsen. Selve øvingene og tidsfristene finner dere også her.

Vi anbefaler på det sterkeste at du gjør regneoppgavene med penn og papir. Dette er tidsbesparende og gir best øvelse til eksamen. Når du leverer besvarelsen skal den lastes opp som PDF, ikke som .docx e.l. Dette er fordi studentassistentene som skal lese øvingen din ikke nødvendigvis har samme tekstbehandlingsprogram som deg, og det blir dermed umulig for dem å åpne dokumentet. En PDF kan derimot åpnes av alle. Bruk for eksempel www.freepdfconvert.com til å gjøre om til PDF og www.pdfmerge.com til å samle mange PDF-filer til en fil.

OBS: Sørg for at skriften er tydelig. Bruk gjerne penn på hvitt ark (uten linjer eller ruter).

Blir innleveringene rettet? Hvordan får jeg de rettede besvarelsene tilbake?

Alle innleveringer skal rettes nøye av studassene, både med tanke på rett og galt, og i forhold til føring.

Tilbakemelding på øvingen blir også gitt gjennom Blackboard, enten i ren tekst, eller som annotering på øvingen din. Du er selv ansvarlig for å holde orden på at du har nok godkjente øvinger.

Får jeg løsningsforslag til de skriftlige innleveringene?

Løsningsforslag til de skriftlige innleveringene er ikke tilgjengelig. Filosofien (som er den samme som vi bruker i Matematikk 1 og 2) er at vi lager gjennomarbeidede løsningsforslag til de anbefalte øvingene (som skal danne grunnlaget for de skriftlige) og så får man grundige kommentarer fra en studentassistent på de skriftlige øvingene. Både skriftlige og anbefalte øvinger er nesten bare tidligere eksamensoppgaver, og det ligger ute en mengde eksamensoppgaver med løsningsforslag i tekst og bilder (se Eksamenssett i venstremargen).

Annet

Kan jeg bruke eldre utgaver av læreboka?

Undervisningen forholder seg kun til den nyeste utgaven av læreboka. Øvingsopplegget inneholder ikke oppgaver fra læreboka.

Finnes det forslag til oppgaver jeg kan regne dersom jeg ønsker å gjøre flere oppgaver enn det som inngår i øvingsopplegget?

Ja, tidligere eksamensoppgaver som er relevant i forhold til et bestemt tema finner du på temasidene for TMA4240/TMA4245. Finn i temasidene det temaet du ønsker oppgaver om, nederst i omtalen av temaet finner du en liste av relevante tidligere eksamensoppgaver sammen med en liste over relevante videoer.

Hvordan gir jeg tilbakemelding på studassene?

Send epost til øvingsansvarlig, det setter vi stor pris på! Gi beskjed i eposten dersom du ikke ønsker at din identitet skal avsløres for de(n) aktuelle studassen(e).

Når blir øvingene lagt ut?

Elektroniske (MapleTA) øvinger blir lagt ut hver mandag, og har frist fredag uken etter kl. 16:00. De anbefalte øvingene blir også lagt ut hver mandag. Oppgavene til skriftlige innleveringer blir lagt ut ca tre uker før innleveringsfrist. For innleveringsfrister, se øvingsopplegget.

2019-09-20, Ingeborg Hem Sørmoen