TMA4240 Statistikk høsten 2018

Øvingsopplegg

Øvingsopplegget består av ukentlige elektroniske (Maple TA) øvinger, ukentlige anbefalte oppgaver og skriftlige innleveringer annenhver uke. All veiledning skjer i statistikklabben.

Det deles ut løsningsforslag til de anbefalte øvingene, men ikke til de skriftlige. Filosofien (som er den samme som i Matematikk 1 og 2) er at vi lager gjennomarbeidede løsningsforslag til de anbefalte øvingene (som skal danne grunnlaget for de skriftlige) og så får man grundige kommentarer fra studass på de skriftlige innleveringene. Både de anbefalte oppgavene og oppgavene i de skriftlige innleveringene er stort sett tidligere eksamensoppgaver eller oppgaver som kunne ha vært eksamensoppgaver.

\[ ~ \]

Krav til godkjent øvingsopplegg

Eletronisk (Maple TA) øving

4 godkjente øvinger fra Blokk 1
4 godkjente øvinger fra Blokk 2

Skriftlige innleveringer

3 godkjente innleveringer, hvorav minst 1 må være fra Blokk 1 og minst 1 fra Blokk 2

Du er selv ansvarlig for å holde orden på om du har nok godkjente øvinger.

Statistikklab

Alle øvinger veiledes i statistikklaben. Fra og med andre forelesningsuke (uke 35) har statistikklaben følgende åpningstider.

Mandag Torsdag Fredag
14:15 - 18:00 12:15 - 16:00 12:15 - 16:00
S4 S1 S4 (NB: S1 i uke 36)

Øvinger

Alle er hjertelig velkommen når som helst i statistikklabens åpningstider. Der kan du få hjelp til øvingene (og svar på spørsmål til pensum) av studentassistenter og minst en doktorgradsstudent (stipendiat) i statistikk.

Uke Tema for øvinger Elektronisk (MapleTA) øving Anbefalte oppgaver Skriftlig innlevering Relaterte temasider Relaterte tematiske videoer
Blokk 1
35 Deskriptiv statistikk MapleTA 1
Frist:
Fredag 07.09
Kl. 16:00
Oppgaver
bodo.txt
tma42404245.txt
trondheim.txt
tynset.txt
Løsningsforslag
Skriftlig innlevering 1
Blokk 1
Oppgaver
Frist:
Fredag 14.09
Kl. 16:00

Øvingen leveres i Blackboard.
- Deskriptiv statistikk
36 Sannsynlighet MapleTA 2
Frist:
Fredag 07.09
Kl. 16:00
Oppgaver
Løsningsforslag
- Hendelser og sannsynlighet
- Regneregler for sannsynlighet
- Kombinatorikk
- Uniform sannsynlighetsmodell
- Kombinatorikk
- Setningen om total sannsynlighet og Bayes' regel
37 Stokastiske variabler og sannsynlighetsfordelinger MapleTA 3
Frist:
Fredag 14.09
Kl. 16:00
Oppgaver
Løsningsforslag
Skriftlig innlevering 2
Blokk 1
Oppgaver
Frist:
Fredag 28.09 Kl. 16:00.

Øvingen leveres i Blackboard.
- Stokastiske variabler og fordelinger
- Regneregler for sannsynlighetsfordelinger
- Sannsynlighetsfordeling: \(f(x)\) og \(F(x)\)
- Betinget og marginal fordeling
38 Forventing, varians og kovarians MapleTA 4
Frist:
Fredag 21.09
Kl. 16:00
Oppgaver
Løsningsforslag
- Forventningsverdi og varians
- Regneregler for forventningsverdi og varians
- Forventningsverdi (diskret fordeling)
- Varians, standardavvik, kovarians og korrelasjon
- Regneregler for forventningsverdi av lineære funksjoner
- Regneregler for varians av lineære funksjoner
39 Viktige diskrete sannsynlighetsfordelinger MapleTA 5
Frist:
Fredag 28.09
Kl. 16:00
Oppgaver
Løsningsforslag
Skriftlig innlevering 3
Blokk 1
Oppgaver
Frist:
Fredag 12.10
Kl. 16:00.

Øvingen leveres i Blackboard.
- Viktige diskrete fordelinger - Binomisk fordeling
- Poisson-prosess og Poisson-fordeling
- Geometrisk fordeling
40 Viktige kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger MapleTA 6
Frist:
Fredag 05.10
Kl. 16:00
Oppgaver
Løsningsforslag
- Viktige kontinuerlige fordelinger - Normalfordeling
- Standardisering
- Poisson-prosess og eksponensialfordeling
Blokk 2
41 Funksjoner av stokastiske variabler MapleTA 7
Frist:
Fredag 12.10
Kl. 16:00
Oppgaver
Løsningsforslag
Skriftlig innlevering 4
Blokk 2
Oppgaver
Frist:
Fredag 26.10
Kl. 16:00.

Øvingen leveres i Blackboard.
- Funksjoner av stokastiske variabler
- Regneprosedyrer for funksjoner av stokastiske variabler
- Transformasjonsformelen
- Transformasjoner av stokastiske variabler
- Bruk av momentgenererende funksjoner
42 Parameterestimering og utvalgsfordelinger MapleTA 8
Frist:
Fredag 19.10
Kl. 16:00
Oppgaver
Løsningsforslag
- Parameterestimering
- Regneprosedyrer for parameterestimering
- Egenskaper til estimatorer
- Sannsynlighetsmaksimering
- Regneregler for forventningsverdi av lineære funksjoner
- Regneregler for varians av lineære funksjoner
43 Sannsynlighetsmaksimeringsestimator og konfidensintervall MapleTA 9
Frist:
Fredag 26.10
Kl. 16:00
Oppgaver
Løsningsforslag
Skriftlig innlevering 5
Blokk 2
Oppgaver
Frist:
Fredag 09.11
Kl. 16:00.

Øvingen leveres i Blackboard.
- Konfidens- og prediksjonsintervall
- Regneprosedyrer for konfidens- og prediksjonsintervall
- Standardisering og konfidensintervall
44 Konfidens- og prediksjonsintervall MapleTA 10
Frist:
Onsdag 07.11
Kl. 16:00
Oppgaver
Løsningsforslag
- Konfidens- og prediksjonsintervall
- Regneprosedyrer for konfidens- og prediksjonsintervall
- Standardisering og konfidensintervall
45 Hypotesetesting MapleTA 11
Frist:
Onsdag 14.11
Kl. 16:00
Oppgaver
Løsningsforslag
Skriftlig innlevering 6
Blokk 2
Oppgaver
Frist:
Onsdag 21.11
Kl. 16:00.

Øvingen leveres i Blackboard.
- Hypotesetesting - Hypotesetest og forkastningsområde
- Hypotesetest og p-verdi
- Teststyrke
46/47 Enkel lineær regresjon MapleTA 12
Frist:
Onsdag 21.11
Kl. 16:00
Oppgaver
Løsningsforslag
- Enkel lineær regresjon - Enkel lineær regresjon: Stigningstallet
2019-09-20, Ingeborg Hem Sørmoen