TMA4240 Statistikk, høsten 2015

Parallell 3: MTDT, MTKJ, MTNANO og MTPETR

 • Faglærar: Jo Eidsvik
 • Forelesninger: Tirsdag 8.15-10.00 i S3, og fredager 08.15-10.00 i R7 (realfagbygget).

Referansegruppe

Parallellens referansegruppe (tre personer) oppnevnes de første forelesningsukene:

 • Karoline Nielsen, MTKJ, (karolini at stud…)
 • Stian Steinbakken, MTDT, (stianste at stud…)
 • Ragnhild S. R. Sætra, MTNANO, (rssaetra at stud …)

1 møte (18.09.2015): Studentene er i store trekk fornøyd med kursopplegget, med totalrammen satt av forelesninger, lærebok, øvinger og øvingsoppgaver. Noen innspill er som følger:

 • Greit at detaljer i kombinatorikk går litt raskt og heller tas i kontekst (regler huskes fra videregående).
 • Bruk gjerne Kahoot for større repetisjonsdeler i pensum.
 • Repeter i begynnelse av forelesningstime, for å varme opp. Men hold det kort.
 • Bok er grei å lese, men foreslå gjerne oppgaver fra bok som er relevante (noen liker å gjøre små oppgaver). Dette blir lagt ut på hjemmeside (for de som ønsker flere korte oppgaver) på denne siden.
 • Øvinger er passe mengde, men noen har mye tekst. Bra at fasit står nederst. Det vil bli mer av fulle gamle eksamensoppgaver etterhvert.
 • Noen grupper er mange per stud.ass., andre er få. Det er mulig å gå på andre grupper, men lever i den dere er satt opp.
 • Video blir lagt ut av Multimediasenteret så raskt de kan, og vi har purret de for å få de tidligere.
 • Matlab i øving 1 var mye nedlasting og gjøring, uten å få så mye igjen. Ny matlabøving i oktober skal forsøke å gi mer utbytte. Men det viktigste her er ikke programmering. Det er forståelse av data og modeller sine egenskaper.

2 møte (10.11.2015): Studentene er fortsatt fornøyd med kursopplegget, men synes det i del 2 av kurset har vært for store øvinger og at forelesninger har dekket mer / gått raskere. Noen innspill er som følger:

 • Spesielt øving 9 og 10 er for store (omfangsrike).
 • Del 1 av pensum er en del repetisjon fra videregående. Del 2 er ny, og kan ved fordel tas i mer detalj enn del 1.
 • Forelesning har ikke alltid vært på linje med øving. Forelesning bør starte 815, sharp. (Foreleser har valgt kl 816 på ur i klasserom).
 • Det er stor forskjell på øvingslærere. Noen er mye mer populær enn andre, og forbereder seg veldig godt. Øvingssystem bør gi mulighet for godkjent/ikke godkjent, og i tillegg 'ikke rettet', slik at man lettere kan se framgang i rettinga.
 • Videor er bra, men iblant følges ikke tavle / notater. Videoer legges ut for sent. Videoer som legges ut kunne hatt mer overskrift (keywords).
 • Hvorfor ikke fasit på alle øvinger? Grunnen er at studenter ikke skal bli for ivrige etter å se på løsningsforslag, men vi ser at det også kan være en fordel.

Meldinger for denne parallellen

Her ligger meldinger som gjelder kun for denne parallellen. Se også fellesmeldinger under "Startside" i menyen til venstre.

 • 13.11.2015: Siste undervisningsuke gjennomgås Eksamen Juni 2015 og Desember 2014 på forelesningene (tirsdag 17 og fredag 20 nov). Samtidig repeteres viktige elementer fra pensum.
 • 18.09.2015: Referansegruppemøte avholdt.
 • 11.09.2015: Forelesning fredag 11/9 blir i S6 (815-1000), og ikke i R7.
 • 10.08.2015: Første forelesning er 18 august i S3.

Forelesningslogg

Dato Kapittel Foiler Matlabkode Kommentarer
18.08.15 Motivasjon, 1, 2.1-4 Motivasjon og Data-analyse
21.08.15 Sannsynlighet 2.4-5 Kap2425.pdf
25.08.15 Sannsynlighet, 2.4-6 Kap2426.pdf birthday.m
28.08.15 Total sannsynlighet, Bayes regel 2.7 Kap27.pdf
01.09.15 Stokastiske variabler, 3.1-3 prob_rareevent.m
04.09.15 Stokastiske variabler 3.4
08.09.15 Repetisjon kap 3, Matematisk forventning 4.1 L7Wnotes.pdf
11.09.15 Kap 4.2-4.3 Kap4243.pdf Kodef8.m
15.09.15 Rep 4 Kap4rep.pdf
18.09.15 Binomisk binomisk.pdf
25.09.15 Normalfordeling gaussrep.pdf
06.10.15 Populasjon, utvalg, observator, 8.1-8.4
13.10.15 Fordeling for S2 S2.pdf
16.10.15 Konfidensintervall CI.pdf konfint.m
20.10.15 Maximum likelihood mle.pdf
23.10.15 Testing test.pdf
06.11.15 Regresjon regresjonIntro.pdf Smoking.m
2015-11-13, Jo Eidsvik