Parallell 2: BFY, MTBYGG, MTIØT, MTMT, MTTEKGEO

  • Faglærar: Ingelin Steinsland
  • Forelesningar: Tirsdag 14.15-16.00 i R7, og torsdag 08.15-10.00 i EL5.

Referansegruppe

  • Erlend Sverdrup (MTMT), erlensv@stud.ntnu.no
  • Haakon J. Haugerud (MTTEKGEO), haakojh@stud.ntnu.no
  • Marie Helene Bjørndal (MTBYGG), mariehbj@stud.ntnu.no

Meldingar for denne parallellen

Her ligger meldingar som kun gjeld denne parallellen. Sjå og fellesmeldingar under "Startside" i menyen til venstre.

  • 10.11.2015: Andre referansegruppemøte blir onsdag 11.september kl 15.30.
  • 08.09.2015: Første referansegruppemøte blir onsdag 9.september kl 14.15.
  • 10.08.2015: Første forelesning er 18 august kl 14.15 i R7.

Forelesningslogg

Dato Kapittel Pdf Matlabkode Kommentarer
18.08.2015 Motivasjon, 1 Motivasjon, f1
20.08.2015 1 og 8.6 f2 fl2Kode.m
20.08.2015 2 f3 fl3Kode.m
27.08.2015 2.4-2.7 f4 fl4MontyHall.m Pdf oppdatert 1.sep.
01.09.2015 3.1-3.3 f5 disttool
04.09.2015 3.4 f6 disttool
08.09.2015 3.1 og 3.3 f7 fl7Kode.m
10.09.2015 3.2 og 3.3 f8 fl8Kode.m
15.09.2015 5.2 f9 fl9Kode.m
17.09.2015 5.3-5.5 f10
22.09.2015 6.1-6.5 f11 fl11Kode.m
24.09.2015 6.1-6.5 f12 fl12Kode.m
29.09.2015 7 f13 fl13Kode.m Eksamen H08
01.10.15 Notat+Rep f14
06.10.15 8.1-8.4 f15 fl15Kode.m Datafil
08.10.15 8 f16 fl16Kode.m
13.10.15 9.1,9.2 og 9.14 f17 fl17Kode.m
15.10.15 9.4 og 9.14 f18 fl18Kode.m
20.10.15 9.6, 9.8 og 9.12 f19 fl19Kode.m Eksamen S07
22.10.15 9.8 - 9.11 f20 Eksamen V07
27.10.15 10.1-4, 10.8 f21 fl21Kode.m
29.10.15 10.4 og 10.6 f22 fl22Kode.m Eksamen V06
03.11.15 10.4, 10.5, 10.6 og 10.9 f23 fl23Kode.m
05.11.15 10.8, 10.9 og 10.10 f24 fl24Kode.m
10.11.15 11.1-11.4 f25 fl25Kode.m Datafil
12.11.15 11.4-11.6 f26 fl25Kode.m
17.11.15 11.5,11.12, litt av 7 og 8 f27 fl27Kode.m
19.11.15 Rep f28 Gjer delar av eksamen mai 2014 oppg.2 og aug.2012 oppg.3
2015-11-19, Ingelin Steinsland