TMA4240 Statistikk, Høst 2012

Emnet foreleses i to paralleller.

Lærebok: Walpole, Myers, Myers and Ye: Probability and Statistics (9. Ed.), Prentice Hall, ISBN 10: 0-321-74823-9. Det er også mulig å bruke 7. ed og 8 ed. Følgende notat er også pensum: www.math.ntnu.no/~joeid/TMA4240H11/ordningekstrem.pdf

Øvinger: Merk at det er obligatoriske øvinger i emnet! Det blir gitt 12 øvinger, og 4 av de 6 første og 4 av de 6 siste av dem må være godkjent for at du skal få gå opp til eksamen. Mer informasjon under «øvinger» i venstrespalten. Spørsmål angående øvinger og øvingsgrupper stilles til øvingslærer.

Eksamen: Avsluttende eksamen avholdes torsdag 20.12.2011 09:00-13:00. Det er en fire timers skriftlig prøve. Tillatte hjelpemidler er Tabeller og Formler i Statistikk, Rottmanns formelsamling, godkjent kalkulator og stemplet gult a5-ark med egne håndskrevne formler og notater (fås på instituttkontoret i 7.etg. sentralbygg II).

Forelesninger: Se hjemmesiden til parallellene for tid og sted for forelesninger.

Tavleøvinger: Mandager kl 17-19 i F1 er det satt av tid for alle parallellene til aktiviteter i tillegg til forelesningene og de obligatoriske øvingene. Tema for tavleøvingene vil være oppgaveregning, og det er gjerne eksamensoppgaver som blir regnet i detalj på tavla. for datoer for tavleøvingen, se Tavleøvinger.

Engelsk-norsk ordliste: Her ligger en oversettelse av sentrale norske - engelske uttrykk i kurset: www.math.ntnu.no/~joeid/TMA4240H12/ordliste.pdf

Fellesmeldinger
  • [13/7/12] Hjemmesiden i faget er opprettet. Første forelesningsuke: 20-24 Aug.
  • [20/8/12] Gruppeinndeling og romnummer for øvingsopplegget er nå lagt til på Øvinger
2012-09-26, Jo Eidsvik