Forelesningsplan - oversiktsnivå

Uke Kapittel Emne
34 1-2 Innledning og sannsynlighet.
35 2-3 Stokastiske variabler og fordelinger.
36 3-4 Forventning, varians og kovarians.
37 4-5 Diskrete sannsynlighetsfordelinger.
38 5-6 Kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger.
39 6-7 Funksjoner av stokastiske variabler. Ordningsvariabler. (notat: www.math.ntnu.no/~joeid/TMA4240H11/ordningekstrem.pdf)
40 notat+8 Utvalgsfordelinger.
41-42 9 Estimering og konfidensintervall.
43-44 10 Hypotesetesting.
45-46 11 Lineær regresjon.
47 Oppsummering og avslutning.
2012-07-13, Jo Eidsvik