Pensum

Lærebok er Walpole, Myers, Myers and Ye: Probability and Statistics (9. Utg.), Prentice Hall.

Følgende deler av læreboka er pensum:

 • Kap 1. Hele
 • Kap 2: Hele
 • Kap 3: Hele
 • Kap 4: Hele
 • Kap 5: Hele
 • Kap 6: Hele, unntatt 6.8
 • Kap 7: Hele, unntatt 214-217
 • Notat om ordningsvariable (www.math.ntnu.no/~joeid/TMA4240H11/ordningekstrem.pdf)
 • Kap 8: Hele unntatt 8.7 (F fordeling)
 • Kap 9: Hele unntatt (9.7, 9.13)
 • Kap 10: 10.1- 10.10 (til s 367)
 • Kap 11: 11.1-11.6, 11.12 (til s 433)

Hvis du har 8. Utg. av lærebok er pensum:

 • Kap 1. Hele
 • Kap 2: Hele
 • Kap 3: Hele
 • Kap 4: Hele
 • Kap 5: Hele
 • Kap 6: Hele
 • Kap 7: Hele, unntatt 216-218
 • Notat om ordningsvariable (www.math.ntnu.no/~joeid/TMA4240H11/ordningekstrem.pdf)
 • Kap 8: Hele unntatt 8.8 (F fordeling)
 • Kap 9: Hele unntatt 9.7, 9.13
 • Kap 10: 10.1- 10.13 (til s 368)
 • Kap 11: 11.1-11.6, 11.12 (til s 435)

Hvis du har 7. Utg. av lærebok er pensum:

 • Kap 1. Hele
 • Kap 2: Hele
 • Kap 3: Hele
 • Kap 4: Hele
 • Kap 5: Hele
 • Kap 6: Hele
 • Kap 7: Hele, unntatt 182-184
 • Notat om ordningsvariable (www.math.ntnu.no/~joeid/TMA4240H11/ordningekstrem.pdf)
 • Kap 8: Hele unntatt 8.7 (F fordeling)
 • Kap 9: Hele unntatt 9.7, 9.13, 9.14
 • Kap 10: 10.1- 10.13 (til s 330)
 • Kap 11: 11.1-11.6, 11.12 (til s 394)
2012-07-13, Jo Eidsvik