Matlabfiler og eksempler

Installeringshjelp kan finnes i denne videoen. Her vises også hvordan toolboxer kan tas inn.

Generell introduksjon til Matlab finnes i Attaways bok, som noen av dere har fra IT grunnkurs. Dette tisiders notatet gir en kort innføring i den mest grunnleggende funksjonaliteten i Matlab. Matlab har også gode hjelpesider innebygd i det grafiske brukergrensesnittet, og det finnes i tillegg flere gode introduksjoner på web. Følgende kan også være til nytte: matlab_tutorial.m

Melding fra orakeltjenesten angående Statistics toolbox i Matlab
Statistics toolbox kan installeres fra samme kilde som du installerer vanlig MATLAB, altså enten fra DVD eller Progdist. Når du får valg om hvilke pakker du vil installerer må du bare passe på at denne pakken er huket av. Du trenger ikke å installere MATLAB på nytt hvis du installerer fra samme versjon som du har fra før.

Se IT-Info artiklene for hvordan du kan koble til Progdist[1] og mer info om MATLAB[2].
[1] http://www.ntnu.no/itinfo/programvare/progdist/progdistinfo.html
[2] http://www.ntnu.no/itinfo/read_article.php?aid=133

2013-02-26, Arild Brandrud Næss