Våren 2016

TMA4235 Visualisering av vitenskapelige data

Kursinformasjon

  • Fjernundervisning frå UNIK (Kjeller) via videokonferanse
    • The room is located on the ground floor (1. etasje) of the Central Building (Sentralbygget) on campus Gløshaugen, Trondheim.
  • Forelesar: Øyvind Andreassen og Anders Helgeland, FFI & UNIK
  • Forelesingstid: tirsdag 13-16
  • Første forelesing: 19. januar
  • Muntleg eksamen på UNIK

KURSINFORMASJON VED UNIK

Ta kontakt dersom du er interessert i å ta dette faget.
Kontaktperson ved NTNU:
Einar M. Rønquist, Institutt for matematiske fag.

2016-01-12, Hallvard Norheim Bø