Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
tma4230:2019v:exercises [2019-03-21]
yura
tma4230:2019v:exercises [2019-03-28] (nåværende versjon)
yura
Linje 7: Linje 7:
 * {{ :​tma4230:​2019v:​exercise_set_7.pdf |problem set 7}}\\ * {{ :​tma4230:​2019v:​exercise_set_7.pdf |problem set 7}}\\
 * {{ :​tma4230:​2019v:​exercise.pdf |problem set 8}} \\  * {{ :​tma4230:​2019v:​exercise.pdf |problem set 8}} \\ 
-* {{ :​tma4230:​2019v:​ex_set_9_.pdf |problem set 9}}+* {{ :​tma4230:​2019v:​ex_set_9_.pdf |problem set 9}}\\ 
 +* {{ :​tma4230:​2019v:​ex_set_10.pdf |last problem set}}
2019-03-28, Yurii Lyubarskii