Dette er en gammel utgave av dokumentet!


TMA4225 Analysens grunnlag

Kursbeskrivelse

I kursbeskrivelsen står dette om anbefalte forkunnskaper: «For studenter med realfagbakgrunn anbefales grunnkursene og Matematikk 4K.» Her burde nok også TMA4145 Lineære metoder vært nevnt.

2017-08-08, Hallvard Norheim Bø