Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
tma4225 [2017-08-08]
hallvabo Høsten 2017.
tma4225 [2018-08-17] (nåværende versjon)
hallvabo Høsten 2018
Linje 6: Linje 6:
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
-  * [[tma4225:2017h:​|Høstsemesteret ​2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​andriib|Andrii Bondarenko]]+  * [[tma4225:2018h:​|Høstsemesteret ​2018]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​andriib|Andrii Bondarenko]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
 +  * [[tma4225:​2017h:​|Høstsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​andriib|Andrii Bondarenko]]
   * [[tma4225:​2016h:​|Høstsemesteret 2016]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​andriib|Andrii Bondarenko]]   * [[tma4225:​2016h:​|Høstsemesteret 2016]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​andriib|Andrii Bondarenko]]
   * [[tma4225:​2015h:​|Høstsemesteret 2015]] Silvius Klein   * [[tma4225:​2015h:​|Høstsemesteret 2015]] Silvius Klein
2018-08-17, Hallvard Norheim Bø