Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
tma4225:2019h:exercises [2019-10-11]
larssim
tma4225:2019h:exercises [2019-10-17] (nåværende versjon)
larssim
Linje 53: Linje 53:
   * Exercise 1.3.21 on page 70 in the [[https://​terrytao.files.wordpress.com/​2011/​01/​measure-book1.pdf|textbook]].   * Exercise 1.3.21 on page 70 in the [[https://​terrytao.files.wordpress.com/​2011/​01/​measure-book1.pdf|textbook]].
   * Exercise 1.3.22 on page 71 in the [[https://​terrytao.files.wordpress.com/​2011/​01/​measure-book1.pdf|textbook]].   * Exercise 1.3.22 on page 71 in the [[https://​terrytao.files.wordpress.com/​2011/​01/​measure-book1.pdf|textbook]].
 +
 +''​Tenth week (Week 43)''​
 +
 +  * Prove (i) and (ii) of Theorem 1.3.20 on page 72 in the [[https://​terrytao.files.wordpress.com/​2011/​01/​measure-book1.pdf|textbook]]. You can use the results of Exercise 1.2.16 if you want.
 +  * Exercise 1.4.14 on page 87 in the [[https://​terrytao.files.wordpress.com/​2011/​01/​measure-book1.pdf|textbook]].
 +  * Exercise 1.4.26 on page 94 in the [[https://​terrytao.files.wordpress.com/​2011/​01/​measure-book1.pdf|textbook]].
 +  * Exercise 1.4.27 on page 94 in the [[https://​terrytao.files.wordpress.com/​2011/​01/​measure-book1.pdf|textbook]].
  
  
2019-10-11, Lars Simon