Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
tma4215 [2018-10-01]
hallvabo typo
tma4215 [2019-08-07] (nåværende versjon)
hallvabo h19
Linje 4: Linje 4:
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
-  * [[tma4215:2018h:​start|Høstsemesteret ​2018]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​bryn|Brynjulf Owren]]+  * [[tma4215:2019h:​start|Høstsemesteret ​2019]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​andrmas|Andre Massing]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
 +  * [[tma4215:​2018h:​start|Høstsemesteret 2018]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​bryn|Brynjulf Owren]]
   * [[tma4215:​2017h:​start|Høstsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​trondkv|Trond Kvamsdal]]   * [[tma4215:​2017h:​start|Høstsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​trondkv|Trond Kvamsdal]]
   * [[tma4215:​2016h:​start|Høstsemesteret 2016]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​anne|Anne Kværnø]]   * [[tma4215:​2016h:​start|Høstsemesteret 2016]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​anne|Anne Kværnø]]
2019-08-07, Hallvard Norheim Bø