TMA4215 Numerisk matematikk (høsten 2019)

Emnet går i Blackboard.

For å få tilgang til emnet, så må du

  • ha en aktiv NTNU-brukerkonto
  • ha betalt semesteravgift for høsten 2019
  • være undervisningsmeldt i emnet (sjekk på StudentWeb)

Kontakt faglærer Andre Massing hvis du fremdeles ikke har tilgang.

2019-08-07, Hallvard Norheim Bø