TMA4215 Numerisk matematikk (høsten 2018)

Emnet går i Blackboard.

For å få tilgang til emnet, så må du

  • ha en aktiv NTNU-brukerkonto
  • ha betalt semesteravgift for høsten 2018
  • være undervisningsmeldt i emnet (sjekk på StudentWeb)

Kontakt faglærer Brynjulf Owren hvis du fremdeles ikke har tilgang.

2018-08-27, Hallvard Norheim Bø