Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
tma4215:2012h:semester_project [2012-10-24]
elenac [Tasks]
tma4215:2012h:semester_project [2012-10-24] (nåværende versjon)
elenac [Tasks]
Linje 35: Linje 35:
 | Part 1 | {{:​tma4215:​2012h:​project:​part1.pdf|Norsk}},​ {{:​tma4215:​2012h:​project:​part1-en.pdf|English}} | {{:​tma4215:​2012h:​project:​euler.m|euler.m}} | 10.09 | | Part 1 | {{:​tma4215:​2012h:​project:​part1.pdf|Norsk}},​ {{:​tma4215:​2012h:​project:​part1-en.pdf|English}} | {{:​tma4215:​2012h:​project:​euler.m|euler.m}} | 10.09 |
 | Part 2 | {{:​tma4215:​2012h:​project:​part2-en-v1-3.pdf|English}} |  | 12.10 | | Part 2 | {{:​tma4215:​2012h:​project:​part2-en-v1-3.pdf|English}} |  | 12.10 |
-| Part 3 | {{:​tma4215:​2012h:​project:​semestreoppgavedel3.pdf|English}} | {{:​tma4215:​2012h:​project:​data.m|data.m}} | 16.11 |+| Part 3 | {{:​tma4215:​2012h:​project:​semesteroppgavedel3.pdf|English}} | {{:​tma4215:​2012h:​project:​data.m|data.m}} | 16.11 |
 ==== Delivery ==== ==== Delivery ====
  
2012-10-24, Elena Celledoni