Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
tma4215:2012h:schedule [2012-11-21]
elenac
tma4215:2012h:schedule [2012-11-21] (nåværende versjon)
elenac
Linje 22: Linje 22:
 |45 | 06.11, 08.11 | Ch. 12  |   | odes | Runge-Kutta methods. ​ RK-methods [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4215/​2009h/​notater/​lecture3.pdf]] order conditions ​ | |45 | 06.11, 08.11 | Ch. 12  |   | odes | Runge-Kutta methods. ​ RK-methods [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4215/​2009h/​notater/​lecture3.pdf]] order conditions ​ |
 |46 | 13.11, 15.11 | Ch. 12  |   | odes | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4215/​2009h/​notater/​lecture6.pdf|Linear multi-step methods]].| ​ |46 | 13.11, 15.11 | Ch. 12  |   | odes | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4215/​2009h/​notater/​lecture6.pdf|Linear multi-step methods]].| ​
-|47 | 20.10 | Ch. 12 |  | ODEs  | {{:​tma4215:​2012h:​odeslmm.pdf|Linear ​multistep methods.}} |+|47 | 20.10 | Ch. 12 |  | ODEs  | {{:​tma4215:​2012h:​odeslmm.pdf|Summary on linear ​multistep methods.}} |
2012-11-21, Elena Celledoni