Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
tma4212 [2019-01-04]
hallvabo Våren 2019
tma4212 [2019-12-30] (nåværende versjon)
hallvabo 2020v
Linje 4: Linje 4:
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
-  * [[tma4212:2019v:​|Vårsemesteret ​2019]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​anne|Anne Kværnø]]+  * [[tma4212:2020v:​|Vårsemesteret ​2020]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​anne|Anne Kværnø]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
 +  * [[tma4212:​2019v:​|Vårsemesteret 2019]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​anne|Anne Kværnø]]
   * [[tma4212:​2018v:​|Vårsemesteret 2018]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​chcurry|Charles Curry]]   * [[tma4212:​2018v:​|Vårsemesteret 2018]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​chcurry|Charles Curry]]
   * [[tma4212:​2017v:​|Vårsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​elenac|Elena Celledoni]]   * [[tma4212:​2017v:​|Vårsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​elenac|Elena Celledoni]]
2019-12-30, Hallvard Norheim Bø