Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
tma4212:2019v:start [2019-05-20]
anne [TMA4212 Numerical solution of differential equations by difference methods]
tma4212:2019v:start [2019-05-21] (nåværende versjon)
anne [TMA4212 Numerical solution of differential equations by difference methods]
Linje 2: Linje 2:
  
 ^        ^ Messages ​      ^ ^        ^ Messages ​      ^
-^ 20.05  | The {{ :​tma4212:​2019v:​e2019_en.pdf |exam}}. |+^ 20.05  | The {{ :​tma4212:​2019v:​e2019_en.pdf |exam}} and a {{ :​tma4212:​2019v:​e2019_sol.pdf |sketch of the solution}}. |
 ^ 12.05  | Some rough sketch of how the theory problems of Exercise 5 can now be found on the Exercise page. |  ^ 12.05  | Some rough sketch of how the theory problems of Exercise 5 can now be found on the Exercise page. | 
 ^ 10.05  | There have been some requests for a sketch of the solutions of exercise 5. It is on my todo-list, but not on the top of it. Hopefully, something appear in the beginning of next week. | ^ 10.05  | There have been some requests for a sketch of the solutions of exercise 5. It is on my todo-list, but not on the top of it. Hopefully, something appear in the beginning of next week. |
2019-05-21, Anne Kværnø